Từ ngày 01/01/2023 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
536.242
văn bản qua mạng
giữa 1934 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:53 ngày 30/03/2023)