Ðến tháng 06 năm 2017 Thái Nguyên đã trao đổi
173.794
văn bản qua mạng
giữa 62 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 03:44 ngày 26/06/2017)