Ðến tháng 08 năm 2017 Thái Nguyên đã trao đổi
198.532
văn bản qua mạng
giữa 72 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 17:51 ngày 22/08/2017)