Từ ngày 01/01/2019 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
815.751
văn bản qua mạng
giữa 1738 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 00:43 ngày 18/10/2019)