Từ ngày 01/01/2020 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
929.392
văn bản qua mạng
giữa 1776 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:41 ngày 07/08/2020)