Từ ngày 01/01/2021 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
56.948
văn bản qua mạng
giữa 1798 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:01 ngày 18/01/2021)