Từ ngày 01/01/2021 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
1.758.479
văn bản qua mạng
giữa 1832 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:14 ngày 20/10/2021)