Từ ngày 01/01/2020 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
575.225
văn bản qua mạng
giữa 1776 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:44 ngày 25/05/2020)