Ðến tháng 05 năm 2017 Thái Nguyên đã trao đổi
159.998
văn bản qua mạng
giữa 62 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 11:50 ngày 25/05/2017)