Từ ngày 01/01/2019 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
654.563
văn bản qua mạng
giữa 1738 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:53 ngày 22/08/2019)