Từ ngày 01/01/2022 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
896.582
văn bản qua mạng
giữa 1866 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 03:56 ngày 28/05/2022)