Từ ngày 01/01/2018 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
24.735
văn bản qua mạng
giữa 344 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:55 ngày 16/01/2018)