Từ ngày 01/01/2021 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
493.468
văn bản qua mạng
giữa 1803 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:33 ngày 14/04/2021)