Ðến tháng 10 năm 2017 Thái Nguyên đã trao đổi
232.057
văn bản qua mạng
giữa 197 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:16 ngày 24/10/2017)