Từ ngày 01/01/2018 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
465.151
văn bản qua mạng
giữa 945 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 13:33 ngày 16/07/2018)