Ðến tháng 03 năm 2017 Thái Nguyên đã trao đổi
138.110
văn bản qua mạng
giữa 61 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 19:32 ngày 30/03/2017)