Từ ngày 01/01/2019 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
393.817
văn bản qua mạng
giữa 1730 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 04:07 ngày 27/05/2019)