Từ ngày 01/01/2021 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
1.145.874
văn bản qua mạng
giữa 1809 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 05:33 ngày 25/07/2021)