Từ ngày 01/01/2018 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
699.200
văn bản qua mạng
giữa 1715 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:29 ngày 12/12/2018)