Từ ngày 01/01/2018 đến nay Thái Nguyên đã trao đổi
242.617
văn bản qua mạng
giữa 716 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 18:36 ngày 24/03/2018)