Thống kê từ 01/01/2020 - 25/05/2020
STT Tên đơn vị Đã tiếp nhận Đang xử lý Đang xử lý trễ Đã xử lý Đã xử lý trễ Tỉ lệ sớm hạn
1 Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông huyện Đại Từ Chưa kết nối
2 Đa khoa Trung tâm Chưa kết nối
3 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
4 Đài Truyền thanh - Truyền hình - Phổ Yên Chưa kết nối
5 Đài Truyền thanh Truyền hình Phú Bình Chưa kết nối
6 Đại học Thái Nguyên Chưa kết nối
7 Đảng ủy Khối CQ tỉnh Chưa kết nối
8 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Chưa kết nối
9 Đảng ủy phường Đồng Bẩm Chưa kết nối
10 Đảng ủy phường Đồng Quang Chưa kết nối
11 Đảng ủy phường Đồng Tiến Chưa kết nối
12 Đảng ủy phường Ba Hàng Chưa kết nối
13 Đảng ủy phường Bách Quang Chưa kết nối
14 Đảng ủy phường Bãi Bông Chưa kết nối
15 Đảng ủy phường Bắc Sơn Chưa kết nối
16 Đảng ủy phường Cam Giá Chưa kết nối
17 Đảng ủy phường Cải Đan Chưa kết nối
18 Đảng ủy phường Chùa Hang Chưa kết nối
19 Đảng ủy phường Gia Sàng Chưa kết nối
20 Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ Chưa kết nối
21 Đảng ủy phường Hương Sơn Chưa kết nối
22 Đảng ủy phường Lương Châu Chưa kết nối
23 Đảng ủy phường Lương Sơn Chưa kết nối
24 Đảng ủy phường Mỏ Chè Chưa kết nối
25 Đảng ủy phường Phan Đình Phùng Chưa kết nối
26 Đảng ủy phường Phú Xá Chưa kết nối
27 Đảng ủy phường Phố Cò Chưa kết nối
28 Đảng ủy phường Quang Trung Chưa kết nối
29 Đảng ủy phường Quang Vinh Chưa kết nối
30 Đảng ủy phường Quán Triều Chưa kết nối
31 Đảng ủy phường Tân Lập Chưa kết nối
32 Đảng ủy phường Tân Long Chưa kết nối
33 Đảng ủy phường Tân Thành Chưa kết nối
34 Đảng ủy phường Tân Thịnh Chưa kết nối
35 Đảng ủy phường Tích Lương Chưa kết nối
36 Đảng ủy phường Túc Duyên Chưa kết nối
37 Đảng ủy phường Thắng Lợi Chưa kết nối
38 Đảng ủy phường Thịnh Đán Chưa kết nối
39 Đảng ủy phường Trung Thành Chưa kết nối
40 Đảng ủy phường Trưng Vương Chưa kết nối
41 Đảng ủy thị trấn Đình Cả Chưa kết nối
42 Đảng ủy thị trấn Đu Chưa kết nối
43 Đảng ủy thị trấn Chợ Chu Chưa kết nối
44 Đảng ủy thị trấn Giang Tiên Chưa kết nối
45 Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn Chưa kết nối
46 Đảng ủy thị trấn Hương Sơn Chưa kết nối
47 Đảng ủy thị trấn Quân Chu Chưa kết nối
48 Đảng ủy thị trấn Sông Cầu Chưa kết nối
49 Đảng ủy thị trấn Trại Cau Chưa kết nối
50 Đảng ủy xã An Khánh Chưa kết nối
51 Đảng ủy xã Úc Kỳ Chưa kết nối
52 Đảng ủy xã Đào Xá Chưa kết nối
53 Đảng ủy xã Đông Cao Chưa kết nối
54 Đảng ủy xã Đắc Sơn Chưa kết nối
55 Đảng ủy xã Đức Lương Chưa kết nối
56 Đảng ủy xã Đồng Liên Chưa kết nối
57 Đảng ủy xã Đồng Thịnh Chưa kết nối
58 Đảng ủy xã Định Biên Chưa kết nối
59 Đảng ủy xã Động Đạt Chưa kết nối
60 Đảng ủy xã Điềm Mặc Chưa kết nối
61 Đảng ủy xã Điềm Thụy Chưa kết nối
62 Đảng ủy xã Ôn Lương Chưa kết nối
63 Đảng ủy xã Bàn Đạt Chưa kết nối
64 Đảng ủy xã Bá Xuyên Chưa kết nối
65 Đảng ủy xã Bình Long Chưa kết nối
66 Đảng ủy xã Bình Sơn Chưa kết nối
67 Đảng ủy xã Bình Thành Chưa kết nối
68 Đảng ủy xã Bình Thuận Chưa kết nối
69 Đảng ủy xã Bình Yên Chưa kết nối
70 Đảng ủy xã Bản Ngoại Chưa kết nối
71 Đảng ủy xã Bảo Cường Chưa kết nối
72 Đảng ủy xã Bảo Lý Chưa kết nối
73 Đảng ủy xã Bảo Linh Chưa kết nối
74 Đảng ủy xã Bộc Nhiêu Chưa kết nối
75 Đảng ủy xã Cao Ngạn Chưa kết nối
76 Đảng ủy xã Cát Nê Chưa kết nối
77 Đảng ủy xã Cây Thị Chưa kết nối
78 Đảng ủy xã Cù Vân Chưa kết nối
79 Đảng ủy xã Cúc Đường Chưa kết nối
80 Đảng ủy xã Cổ Lũng Chưa kết nối
81 Đảng ủy xã Dân Tiến Chưa kết nối
82 Đảng ủy xã Dương Thành Chưa kết nối
83 Đảng ủy xã Hà Châu Chưa kết nối
84 Đảng ủy xã Hà Thượng Chưa kết nối
85 Đảng ủy xã Hòa Bình Chưa kết nối
86 Đảng ủy xã Hóa Thượng Chưa kết nối
87 Đảng ủy xã Hóa Trung Chưa kết nối
88 Đảng ủy xã Hợp Thành Chưa kết nối
89 Đảng ủy xã Hợp Tiến Chưa kết nối
90 Đảng ủy xã Hồng Tiến Chưa kết nối
91 Đảng ủy xã Hoàng Nông Chưa kết nối
92 Đảng ủy xã Huống Thượng Chưa kết nối
93 Đảng ủy xã Ký Phú Chưa kết nối
94 Đảng ủy xã Kha Sơn Chưa kết nối
95 Đảng ủy xã Khôi Kỳ Chưa kết nối
96 Đảng ủy xã Khe Mo Chưa kết nối
97 Đảng ủy xã Kim Phượng Chưa kết nối
98 Đảng ủy xã Kim Sơn Chưa kết nối
99 Đảng ủy xã La Bằng Chưa kết nối
100 Đảng ủy xã La Hiên Chưa kết nối
101 Đảng ủy xã Lam Vỹ Chưa kết nối
102 Đảng ủy xã Lâu Thượng Chưa kết nối
103 Đảng ủy xã Lục Ba Chưa kết nối
104 Đảng ủy xã Liên Minh Chưa kết nối
105 Đảng ủy xã Linh Sơn Chưa kết nối
106 Đảng ủy xã Linh Thông Chưa kết nối
107 Đảng ủy xã Lương Phú Chưa kết nối
108 Đảng ủy xã Mỹ Yên Chưa kết nối
109 Đảng ủy xã Minh Đức Chưa kết nối
110 Đảng ủy xã Minh Lập Chưa kết nối
111 Đảng ủy xã Minh Tiến Chưa kết nối
112 Đảng ủy xã Na Mao Chưa kết nối
113 Đảng ủy xã Nam Hòa Chưa kết nối
114 Đảng ủy xã Nam Tiến Chưa kết nối
115 Đảng ủy xã Nga My Chưa kết nối
116 Đảng ủy xã Nghinh Tường Chưa kết nối
117 Đảng ủy xã Nhã Lộng Chưa kết nối
118 Đảng ủy xã Phú Đình Chưa kết nối
119 Đảng ủy xã Phú Đô Chưa kết nối
120 Đảng ủy xã Phú Cường Chưa kết nối
121 Đảng ủy xã Phú Lạc Chưa kết nối
122 Đảng ủy xã Phú Thịnh Chưa kết nối
123 Đảng ủy xã Phú Thượng Chưa kết nối
124 Đảng ủy xã Phú Tiến Chưa kết nối
125 Đảng ủy xã Phú Xuyên Chưa kết nối
126 Đảng ủy xã Phúc Chu Chưa kết nối
127 Đảng ủy xã Phúc Hà Chưa kết nối
128 Đảng ủy xã Phúc Lương Chưa kết nối
129 Đảng ủy xã Phúc Tân Chưa kết nối
130 Đảng ủy xã Phúc Thuận Chưa kết nối
131 Đảng ủy xã Phúc Trìu Chưa kết nối
132 Đảng ủy xã Phúc Xuân Chưa kết nối
133 Đảng ủy xã Phấn Mễ Chưa kết nối
134 Đảng ủy xã Phục Linh Chưa kết nối
135 Đảng ủy xã Phủ Lý Chưa kết nối
136 Đảng ủy xã Phượng Tiến Chưa kết nối
137 Đảng ủy xã Phương Giao Chưa kết nối
138 Đảng ủy xã Quang Sơn Chưa kết nối
139 Đảng ủy xã Quân Chu Chưa kết nối
140 Đảng ủy xã Quy Kỳ Chưa kết nối
141 Đảng ủy xã Quyết Thắng Chưa kết nối
142 Đảng ủy xã Sảng Mộc Chưa kết nối
143 Đảng ủy xã Sơn Cẩm Chưa kết nối
144 Đảng ủy xã Sơn Phú Chưa kết nối
145 Đảng ủy xã Tân Đức Chưa kết nối
146 Đảng ủy xã Tân Cương Chưa kết nối
147 Đảng ủy xã Tân Dương Chưa kết nối
148 Đảng ủy xã Tân Hòa Chưa kết nối
149 Đảng ủy xã Tân Hương Chưa kết nối
150 Đảng ủy xã Tân Khánh Chưa kết nối
151 Đảng ủy xã Tân Kim Chưa kết nối
152 Đảng ủy xã Tân Lợi Chưa kết nối
153 Đảng ủy xã Tân Linh Chưa kết nối
154 Đảng ủy xã Tân Long Chưa kết nối
155 Đảng ủy xã Tân Phú Chưa kết nối
156 Đảng ủy xã Tân Quang Chưa kết nối
157 Đảng ủy xã Tân Thành Chưa kết nối
158 Đảng ủy xã Tân Thái Chưa kết nối
159 Đảng ủy xã Tân Thịnh Chưa kết nối
160 Đảng ủy xã Tức Tranh Chưa kết nối
161 Đảng ủy xã Thanh Định Chưa kết nối
162 Đảng ủy xã Thanh Ninh Chưa kết nối
163 Đảng ủy xã Thành Công Chưa kết nối
164 Đảng ủy xã Thần Xa Chưa kết nối
165 Đảng ủy xã Thịnh Đức Chưa kết nối
166 Đảng ủy xã Thuận Thành Chưa kết nối
167 Đảng ủy xã Thượng Đình Chưa kết nối
168 Đảng ủy xã Thượng Nung Chưa kết nối
169 Đảng ủy xã Tiên Hội Chưa kết nối
170 Đảng ủy xã Tiên Phong Chưa kết nối
171 Đảng ủy xã Tràng Xá Chưa kết nối
172 Đảng ủy xã Trung Hội Chưa kết nối
173 Đảng ủy xã Trung Lương Chưa kết nối
174 Đảng ủy xã Trung Thành Chưa kết nối
175 Đảng ủy xã Vũ Chấn Chưa kết nối
176 Đảng ủy xã Vô Tranh Chưa kết nối
177 Đảng ủy xã Vạn Phái Chưa kết nối
178 Đảng ủy xã Vạn Thọ Chưa kết nối
179 Đảng ủy xã Văn Hán Chưa kết nối
180 Đảng ủy xã Văn Lăng Chưa kết nối
181 Đảng ủy xã Văn Yên Chưa kết nối
182 Đảng ủy xã Vinh Sơn Chưa kết nối
183 Đảng ủy xã Xuân Phương Chưa kết nối
184 Đảng ủy xã Yên Đổ Chưa kết nối
185 Đảng ủy xã Yên Lãng Chưa kết nối
186 Đảng ủy xã Yên Lạc Chưa kết nối
187 Đảng ủy xã Yên Ninh Chưa kết nối
188 Đảng ủy xã Yên Trạch Chưa kết nối
189 Đội Quản lý thị trường - Sông Công Chưa kết nối
190 Đội Quản lý Thị trường - Võ Nhai Chưa kết nối
191 Đội quản lý thị trường huyện Đại Từ Chưa kết nối
192 Đội Quản lý Thị trường huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
193 Đội quản lý thị trường huyện Phú Bình Chưa kết nối
194 Đội Quản lý Thị trường số 5 Định Hóa - Thái Nguyên Chưa kết nối
195 Đội Quản lý trật tự Xây dựng và Giao thông - Phổ Yên Chưa kết nối
196 Điện lực tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
197 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
198 Đoàn Thanh niên huyện Phú Bình Chưa kết nối
199 Ủy Ban kiểm tra Chưa kết nối
200 Ủy Ban Kiểm tra - huyện Đại Từ Chưa kết nối
201 Ủy Ban Kiểm tra - huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
202 Ủy Ban Kiểm tra - huyện Định Hóa Chưa kết nối
203 Ủy Ban Kiểm tra - huyện Phú Bình Chưa kết nối
204 Ủy Ban Kiểm tra - huyện Phú Lương Chưa kết nối
205 Ủy Ban Kiểm tra - huyện Võ Nhai Chưa kết nối
206 Ủy ban Kiểm tra - Sông Công Chưa kết nối
207 Ủy Ban Kiểm tra - Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
208 Ủy Ban Kiểm tra - thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
209 Ban bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng huyện Phú Bình Chưa kết nối
210 Ban bồi thường GPMB - Phổ Yên Chưa kết nối
211 Ban bồi thường GPMB huyện Định Hóa Chưa kết nối
212 Ban Bồi thường và Giải phóng mặt bằng huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
213 Ban Chỉ huy Quân sự - Sông Công Chưa kết nối
214 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Từ Chưa kết nối
215 Ban chỉ huy quân sự Huyện Phú Bình Chưa kết nối
216 Ban Dân tộc Chưa kết nối
217 Ban Dân tộc - HĐND Tỉnh Chưa kết nối
218 Ban Dân vận Chưa kết nối
219 Ban Dân vận - huyện Đại Từ Chưa kết nối
220 Ban Dân vận - huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
221 Ban Dân vận - huyện Định Hóa Chưa kết nối
222 Ban Dân vận - huyện Phú Bình Chưa kết nối
223 Ban Dân vận - huyện Phú Lương Chưa kết nối
224 Ban Dân vận - huyện Võ Nhai Chưa kết nối
225 Ban Dân vận - Sông Công Chưa kết nối
226 Ban Dân vận - Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
227 Ban Dân vận - thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
228 Ban Giải phóng mặt bằng - Phú Lương Chưa kết nối
229 Ban Giải phóng mặt bằng Tỉnh Chưa kết nối
230 Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND Tỉnh Chưa kết nối
231 Ban Nội chính Chưa kết nối
232 Ban Pháp chế - HĐND Tỉnh Chưa kết nối
233 Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Chưa kết nối
234 Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT Chưa kết nối
235 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Định Hóa Chưa kết nối
236 Ban quản lý các Khu công nghiệp Chưa kết nối
237 Ban Quản lý đô thị và VSMT huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
238 Ban quản lý các công trình đầu tư và xây dựng - Sông Công Chưa kết nối
239 Ban Quản lý Chợ_Định Hóa Chưa kết nối
240 Ban Quản lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Phú Bình Chưa kết nối
241 Ban quản lý dự án - Phổ Yên Chưa kết nối
242 Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng - Phú Lương Chưa kết nối
243 Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng Chưa kết nối
244 Ban Quản lý môi trường đô thị - Phú Lương Chưa kết nối
245 Ban Quản lý Môi trường và Đô thị - Phổ Yên Chưa kết nối
246 Ban Quản lý rừng ATK huyện Định Hóa Chưa kết nối
247 Ban quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông - Sông Công Chưa kết nối
248 Ban quản lý Trung tâm Thương nghiệp - Sông Công Chưa kết nối
249 Ban Tổ chức Chưa kết nối
250 Ban Tổ chức - huyện Đại Từ Chưa kết nối
251 Ban Tổ chức - huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
252 Ban Tổ chức - huyện Định Hóa Chưa kết nối
253 Ban Tổ chức - huyện Phú Bình Chưa kết nối
254 Ban Tổ chức - huyện Phú Lương Chưa kết nối
255 Ban Tổ chức - huyện Võ Nhai Chưa kết nối
256 Ban Tổ chức - Sông Công Chưa kết nối
257 Ban Tổ chức - Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
258 Ban Tổ chức - thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
259 Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ Chưa kết nối
260 Ban Tiếp công dân Chưa kết nối
261 Ban Tiếp công dân huyện Đại Từ Chưa kết nối
262 Ban Tuyên giáo Chưa kết nối
263 Ban Tuyên Giáo - huyện Đại Từ Chưa kết nối
264 Ban Tuyên giáo - huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
265 Ban Tuyên Giáo - huyện Định Hóa Chưa kết nối
266 Ban Tuyên Giáo - huyện Phú Bình Chưa kết nối
267 Ban Tuyên Giáo - huyện Phú Lương Chưa kết nối
268 Ban Tuyên Giáo - huyện Võ Nhai Chưa kết nối
269 Ban Tuyên giáo - Sông Công Chưa kết nối
270 Ban Tuyên Giáo - thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
271 Ban Tuyên Giáo- Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
272 Ban Văn hóa Xã hội - HĐND Tỉnh Chưa kết nối
273 Báo Thái Nguyên Chưa kết nối
274 Bảo hiểm Xã hội - Sông Công Chưa kết nối
275 Bảo hiểm xã hội - Võ Nhai Chưa kết nối
276 Bảo hiểm xã hội Đại Từ Chưa kết nối
277 Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
278 Bảo hiểm xã hội huyện Định Hóa Chưa kết nối
279 Bảo hiểm xã hội huyện Phú Bình Chưa kết nối
280 Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên Chưa kết nối
281 Bệnh viện 91 Chưa kết nối
282 Bệnh viện A Chưa kết nối
283 Bệnh viện An Phú Chưa kết nối
284 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Chưa kết nối
285 Bệnh viện C Chưa kết nối
286 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Chưa kết nối
287 Bệnh viện Gang Thép Chưa kết nối
288 Bệnh viện Lao - Bệnh Phổi Chưa kết nối
289 Bệnh viện Mắt Chưa kết nối
290 Bệnh viện Phục hồi chức năng Chưa kết nối
291 Bệnh viện Quốc tế Chưa kết nối
292 Bệnh viện Tâm Thần Chưa kết nối
293 Bệnh viện trường Đại học Y Chưa kết nối
294 Bệnh viện Việt Bắc Chưa kết nối
295 Bệnh viện Y học cổ truyền Chưa kết nối
296 Bệnh viện Yên Bình Chưa kết nối
297 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Chưa kết nối
298 BCH Quân sự huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
299 BCH Quân sự huyện Định Hóa Chưa kết nối
300 BQL các dự án Đầu tư và Xây dựng - Võ Nhai Chưa kết nối
301 BQL các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
302 BQL các dự án đầu tư và Xây dụng Đại Từ Chưa kết nối
303 BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông Chưa kết nối
304 BQL Vệ sinh môi trường đô thị huyện Đại Từ Chưa kết nối
305 BVĐK huyện Đại Từ Chưa kết nối
306 BVĐK huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
307 BVĐK huyện Định Hoá Chưa kết nối
308 BVĐK huyện Phú Bình Chưa kết nối
309 BVĐK huyện Phú Lương Chưa kết nối
310 BVĐK huyện Võ Nhai Chưa kết nối
311 BVĐK thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
312 Bưu điện huyện Phú Bình Chưa kết nối
313 Bưu điện tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
314 Công an huyện - Võ Nhai Chưa kết nối
315 Công an huyện Đại Từ Chưa kết nối
316 Công an huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
317 Công an huyện Định Hóa Chưa kết nối
318 Công an huyện Phú Bình Chưa kết nối
319 Công An Tỉnh Chưa kết nối
320 Công an Thành phố - Sông Công Chưa kết nối
321 Công ty liên doanh kim loại mầu việt bắc huyện Phú Bình Chưa kết nối
322 Công ty TNHH Bệnh viện Ngôi sao – Phòng khám đa khoa Ngôi sao Chưa kết nối
323 Công ty TNHH Y tế Thiên Hồng Chưa kết nối
324 Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
325 Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
326 Cục thuế tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
327 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Chưa kết nối
328 Chi cục Chăn nuôi - Thú y Chưa kết nối
329 Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Chưa kết nối
330 Chi cục dân số- Kế hoạch hoá gia đình huyện Phú Bình Chưa kết nối
331 Chi cục Kiểm lâm Chưa kết nối
332 Chi cục phát triển nông thôn Chưa kết nối
333 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và TS Chưa kết nối
334 Chi Cục Thủy Lợi Chưa kết nối
335 Chi cục Thủy sản Chưa kết nối
336 Chi cục Thống kê - Sông Công Chưa kết nối
337 Chi Cục thống kê - Võ Nhai Chưa kết nối
338 Chi cục Thống kê huyện Đại Từ Chưa kết nối
339 Chi Cục thống kê huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
340 Chi Cục thống kê huyện Định Hóa Chưa kết nối
341 Chi cục thống kê huyện Phú Bình Chưa kết nối
342 Chi cục Thi hành án - Sông Công Chưa kết nối
343 Chi Cục thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
344 Chi Cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa Chưa kết nối
345 Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình Chưa kết nối
346 Chi Cục Thuế - Sông Công Chưa kết nối
347 Chi Cục thuế - Võ Nhai Chưa kết nối
348 Chi cục Thuế Đại Từ Chưa kết nối
349 Chi Cục thuế huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
350 Chi cục thuế huyện Phú Bình Chưa kết nối
351 Chi Cục thuế khu vực Định Hóa - Phú Lương Chưa kết nối
352 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chưa kết nối
353 Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ Chưa kết nối
354 Chi nhánh Điện lực - Sông Công Chưa kết nối
355 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
356 Chi nhánh vật tư nông nghiệp Phú Bình Chưa kết nối
357 Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
358 Chi nhánh VP đăng ký đất đai - Phổ Yên Chưa kết nối
359 Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Định Hóa Chưa kết nối
360 Chi nhánh VP đăng ký đất Phú Bình Chưa kết nối
361 Cơ sở điều trị nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
362 Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ Chưa kết nối
363 Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và CTXH - Phổ Yên Chưa kết nối
364 Hạt Kiểm lâm - Sông Công Chưa kết nối
365 Hạt Kiểm lâm - Võ Nhai Chưa kết nối
366 Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
367 Hạt kiểm lâm huyện Phú Bình Chưa kết nối
368 Hội đông y huyện Phú Bình Chưa kết nối
369 Hội Cựu chiến binh - Sông Công Chưa kết nối
370 Hội Cựu Chiến binh - Võ Nhai Chưa kết nối
371 Hội Cựu Chiến binh huyện Đại Từ Chưa kết nối
372 Hội cựu chiến binh huyện Đại Từ Chưa kết nối
373 Hội cựu chiến binh huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
374 Hội cựu chiến binh huyện Định Hóa Chưa kết nối
375 Hội cựu chiến binh huyện Phú Bình Chưa kết nối
376 Hội cựu chiến binh huyện Phú Bình Chưa kết nối
377 Hội cựu chiến binh huyện Phú Lương Chưa kết nối
378 Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
379 Hội cựu chiến binh Thành phố Sông Công Chưa kết nối
380 Hội cựu chiến binh Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
381 Hội cựu chiến binh Thị ủy Phổ yên Chưa kết nối
382 Hội cựu giáo chức huyện Phú Bình Chưa kết nối
383 Hội cựu thanh niên xung phong huyện Phú Bình Chưa kết nối
384 Hội Chữ thập đỏ - Phú Lương Chưa kết nối
385 Hội chữ Thập đỏ - Sông Công Chưa kết nối
386 Hội Chữ thập đỏ - Võ Nhai Chưa kết nối
387 Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ Chưa kết nối
388 Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
389 Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa Chưa kết nối
390 Hội chữ thập đỏ huyện Phú Bình Chưa kết nối
391 Hội Da Cam - Phú Lương Chưa kết nối
392 Hội khuyến học Phú Bình Chưa kết nối
393 Hội làm vườn huyện Phú Bình Chưa kết nối
394 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Võ Nhai Chưa kết nối
395 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ Chưa kết nối
396 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Phú Bình Chưa kết nối
397 Hội Nông dân - Sông Công Chưa kết nối
398 Hội Nông dân - Võ Nhai Chưa kết nối
399 Hội nông dân huyện Đại Từ Chưa kết nối
400 Hội Nông dân huyện Đại Từ Chưa kết nối
401 Hội nông dân huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
402 Hội nông dân huyện Định Hóa Chưa kết nối
403 Hội nông dân huyện Phú Bình Chưa kết nối
404 Hội nông dân huyện Phú Bình Chưa kết nối
405 Hội nông dân huyện Phú Lương Chưa kết nối
406 Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
407 Hội nông dân Thành phố Sông Công Chưa kết nối
408 Hội nông dân Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
409 Hội nông dân Thị ủy Phổ yên Chưa kết nối
410 Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Phú Bình Chưa kết nối
411 Hội người cao tuổi huyện Phú Bình Chưa kết nối
412 Hội người mù huyện Phú Bình Chưa kết nối
413 Hội Phụ nữ Chưa kết nối
414 Hội Phụ nữ - Sông Công Chưa kết nối
415 Hội phụ nữ huyện Đại Từ Chưa kết nối
416 Hội phụ nữ huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
417 Hội phụ nữ huyện Định Hóa Chưa kết nối
418 Hội phụ nữ huyện Phú Bình Chưa kết nối
419 Hội phụ nữ huyện Phú Lương Chưa kết nối
420 Hội phụ nữ Thành phố Sông Công Chưa kết nối
421 Hội phụ nữ Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
422 Hội phụ nữ Thị ủy Phổ yên Chưa kết nối
423 Hiệu thuốc Phú Bình Chưa kết nối
424 Huyện Đoàn Đại Từ Chưa kết nối
425 Huyện ủy Đại Từ Chưa kết nối
426 Huyện ủy Đồng Hỷ Chưa kết nối
427 Huyện ủy Định Hóa Chưa kết nối
428 Huyện ủy Phú Bình Chưa kết nối
429 Huyện ủy Phú Lương Chưa kết nối
430 Huyện ủy Võ Nhai Chưa kết nối
431 Huyện đoàn - Võ Nhai Chưa kết nối
432 Huyện đoàn Đại Từ Chưa kết nối
433 Huyện đoàn Đồng Hỷ Chưa kết nối
434 Huyện đoàn Định Hóa Chưa kết nối
435 Huyện đoàn Phú Bình Chưa kết nối
436 Huyện đoàn Phú Lương Chưa kết nối
437 Kho bạc Nhà nước huyện Đại Từ Chưa kết nối
438 Kho Bạc Nhà nước - Sông Công Chưa kết nối
439 Kho bạc Nhà nước huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
440 Kho bạc Nhà nước huyện Định Hóa Chưa kết nối
441 Kho bạc nhà nước huyện Phú Bình Chưa kết nối
442 Kho Bạc nhà nước Tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
443 Khu điều trị phong Chưa kết nối
444 Liên đoàn Lao động - Sông Công Chưa kết nối
445 Liên đoàn lao động huyện Đại Từ Chưa kết nối
446 Liên đoàn lao động huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
447 Liên đoàn lao động huyện Định Hóa Chưa kết nối
448 Liên đoàn lao động huyện Phú Bình Chưa kết nối
449 Liên đoàn lao động huyện Phú Bình Chưa kết nối
450 Liên đoàn lao động huyện Phú Lương Chưa kết nối
451 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
452 Liên đoàn lao động Thành phố Sông Công Chưa kết nối
453 Liên đoàn lao động Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
454 Liên đoàn lao động Thị ủy Phổ yên Chưa kết nối
455 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
456 Mặt trận tổ quốc - huyện Phú Lương Chưa kết nối
457 Mặt trận Tổ quốc - Sông Công Chưa kết nối
458 Mặt trận tổ quốc huyện Đại Từ Chưa kết nối
459 Mặt trận tổ quốc huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
460 Mặt trận tổ quốc huyện Định Hóa Chưa kết nối
461 Mặt trận tổ quốc huyện Phú Bình Chưa kết nối
462 Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
463 Mặt trận tổ quốc Thành phố Sông Công Chưa kết nối
464 Mặt trận tổ quốc Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
465 Mặt trận tổ quốc Thị ủy Phổ yên Chưa kết nối
466 Ngân hàng Agribank huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
467 Ngân hàng Agribank huyện Định Hóa Chưa kết nối
468 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại Từ Chưa kết nối
469 Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
470 Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Định Hóa Chưa kết nối
471 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Bình Chưa kết nối
472 Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Phú Bình Chưa kết nối
473 Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
474 Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Sông Công Chưa kết nối
475 Phòng Dân tộc - Đại từ Chưa kết nối
476 Phòng Dân tộc - Định Hóa Chưa kết nối
477 Phòng Dân tộc - Phú Bình Chưa kết nối
478 Phòng Dân tộc - Phú Lương Chưa kết nối
479 Phòng Dân tộc - Phổ Yên Chưa kết nối
480 Phòng Dân tộc - Võ Nhai Chưa kết nối
481 Phòng Dân tộc huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
482 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Đại Từ Chưa kết nối
483 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Định Hóa Chưa kết nối
484 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Phú Bình Chưa kết nối
485 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Phú Lương Chưa kết nối
486 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Phổ Yên Chưa kết nối
487 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Sông Công Chưa kết nối
488 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
489 Phòng Giáo dục và Đào tạo - Võ Nhai Chưa kết nối
490 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
491 Phòng khám ĐK 19A Định Hóa Chưa kết nối
492 Phòng khám ĐK Minh Đức Chưa kết nối
493 Phòng khám Minh Tiến Chưa kết nối
494 Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
495 Phòng Kinh tế - Phổ Yên Chưa kết nối
496 Phòng Kinh tế - Sông Công Chưa kết nối
497 Phòng Kinh tế - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
498 Phòng Kinh tế- Hạ tầng - Đại Từ Chưa kết nối
499 Phòng Kinh tế- Hạ tầng - Định Hóa Chưa kết nối
500 Phòng Kinh tế- Hạ tầng - Phú Bình Chưa kết nối
501 Phòng Kinh tế- Hạ tầng - Phú Lương Chưa kết nối
502 Phòng Kinh tế- Hạ tầng - Võ Nhai Chưa kết nối
503 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Đại Từ Chưa kết nối
504 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Định Hóa Chưa kết nối
505 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Phú Bình Chưa kết nối
506 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Phú Lương Chưa kết nối
507 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Phổ Yên Chưa kết nối
508 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Sông Công Chưa kết nối
509 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
510 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Võ Nhai Chưa kết nối
511 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
512 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đại Từ Chưa kết nối
513 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Định Hóa Chưa kết nối
514 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phú Bình Chưa kết nối
515 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phú Lương Chưa kết nối
516 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Võ Nhai Chưa kết nối
517 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
518 Phòng Nội vụ - Đại Từ Chưa kết nối
519 Phòng Nội vụ - Định Hóa Chưa kết nối
520 Phòng Nội vụ - Phú Bình Chưa kết nối
521 Phòng Nội vụ - Phú Lương Chưa kết nối
522 Phòng Nội vụ - Phổ Yên Chưa kết nối
523 Phòng Nội vụ - Sông Công Chưa kết nối
524 Phòng Nội vụ - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
525 Phòng Nội vụ - Võ Nhai Chưa kết nối
526 Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
527 Phòng Quản lý Đô thị - Phổ yên Chưa kết nối
528 Phòng Quản lý Đô thị - Sông Công Chưa kết nối
529 Phòng Quản lý Đô thị - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
530 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đại Từ Chưa kết nối
531 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Định Hóa Chưa kết nối
532 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Phú Bình Chưa kết nối
533 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Phú Lương Chưa kết nối
534 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Phổ Yên Chưa kết nối
535 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Sông Công Chưa kết nối
536 Phòng Tài chính - Kế hoạch - Võ Nhai Chưa kết nối
537 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
538 Phòng Tài chính - Kế hoạch- TP.Thái Nguyên Chưa kết nối
539 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Đại Từ Chưa kết nối
540 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Định Hóa Chưa kết nối
541 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phú Bình Chưa kết nối
542 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phú Lương Chưa kết nối
543 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phổ yên Chưa kết nối
544 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Sông Công Chưa kết nối
545 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
546 Phòng Tài nguyên và Môi trường - Võ Nhai Chưa kết nối
547 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
548 Phòng Tư pháp - Đại Từ Chưa kết nối
549 Phòng Tư pháp - Định Hóa Chưa kết nối
550 Phòng Tư pháp - Phú Bình Chưa kết nối
551 Phòng Tư pháp - Phú Lương Chưa kết nối
552 Phòng Tư pháp - Phổ Yên Chưa kết nối
553 Phòng Tư pháp - Sông Công Chưa kết nối
554 Phòng Tư pháp - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
555 Phòng Tư pháp - Võ Nhai Chưa kết nối
556 Phòng Tư pháp huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
557 Phòng Văn hóa và Thông tin - Đại Từ Chưa kết nối
558 Phòng Văn hóa và Thông tin - Định Hóa Chưa kết nối
559 Phòng Văn hóa và Thông tin - Phú Bình Chưa kết nối
560 Phòng Văn hóa và Thông tin - Phú Lương Chưa kết nối
561 Phòng Văn hóa và Thông tin - Phổ Yên Chưa kết nối
562 Phòng Văn hóa và Thông tin - Sông Công Chưa kết nối
563 Phòng Văn hóa và Thông tin - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
564 Phòng Văn hóa và Thông tin - Võ Nhai Chưa kết nối
565 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
566 Phòng Y tế - Đại Từ Chưa kết nối
567 Phòng Y tế - Định Hóa Chưa kết nối
568 Phòng Y tế - Phú Bình Chưa kết nối
569 Phòng Y tế - Phú Lương Chưa kết nối
570 Phòng Y tế - Phổ Yên Chưa kết nối
571 Phòng Y tế - Sông Công Chưa kết nối
572 Phòng Y tế - Tp.Thái Nguyên Chưa kết nối
573 Phòng Y tế - Võ Nhai Chưa kết nối
574 Phòng Y tế huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
575 PKĐK 103 Phổ Yên Chưa kết nối
576 PKĐK – Trường CĐ Y tế Thái Nguyên Chưa kết nối
577 PKĐK Bảo Ngọc Chưa kết nối
578 PKĐK Hà Nội – Thái Nguyên Chưa kết nối
579 PKĐK huyện Võ Nhai Chưa kết nối
580 PKĐK Thái Nguyên Chưa kết nối
581 PKĐK Thi Vân Chưa kết nối
582 PKĐK Việt Bắc Chưa kết nối
583 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Chưa kết nối
584 Quỹ phát triển đất Chưa kết nối
585 root Chưa kết nối
586 Sở Công thương Chưa kết nối
587 Sở Giao thông Vận tải Chưa kết nối
588 Sở Giáo dục và Đào tạo Chưa kết nối
589 Sở Kế hoạch và Đầu tư Chưa kết nối
590 Sở Khoa học và Công nghệ Chưa kết nối
591 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Chưa kết nối
592 Sở Nông nghiệp và PTNT Chưa kết nối
593 Sở Nội vụ Chưa kết nối
594 Sở Ngoại vụ Chưa kết nối
595 Sở Phòng cháy và Chữa cháy Chưa kết nối
596 Sở Tài chính Chưa kết nối
597 Sở Tài Nguyên và Môi trường Chưa kết nối
598 Sở Thông tin và Truyền thông Chưa kết nối
599 Sở Tư pháp Chưa kết nối
600 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chưa kết nối
601 Sở Xây dựng Chưa kết nối
602 Sở Y tế Chưa kết nối
603 Tòa án - Sông Công Chưa kết nối
604 Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
605 Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa Chưa kết nối
606 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
607 Tỉnh ủy Thái Nguyên Chưa kết nối
608 Tỉnh đoàn Thái Nguyên Chưa kết nối
609 Thanh tra huyện - Đại Từ Chưa kết nối
610 Thanh tra huyện - Định Hóa Chưa kết nối
611 Thanh tra huyện - Phú Bình Chưa kết nối
612 Thanh tra huyện - Phú Lương Chưa kết nối
613 Thanh tra huyện - Võ Nhai Chưa kết nối
614 Thanh tra huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
615 Thanh tra Tỉnh Chưa kết nối
616 Thanh tra thành phố - Sông Công Chưa kết nối
617 Thanh tra thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
618 Thanh tra thị xã - Phổ Yên Chưa kết nối
619 Thành Đoàn - Sông Công Chưa kết nối
620 Thành ủy Sông Công Chưa kết nối
621 Thành ủy Thái Nguyên Chưa kết nối
622 Thành đoàn Sông Công Chưa kết nối
623 Thành đoàn Thái Nguyên Chưa kết nối
624 Thị ủy Phổ Yên Chưa kết nối
625 Thị đoàn Phổ yên Chưa kết nối
626 Thi hành án tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
627 Toà án nhân dân huyện Phú Bình Chưa kết nối
628 Trạm Chăn nuôi và Thú y - Võ Nhai Chưa kết nối
629 Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
630 Trạm chăn nuôi và thú y Phú Bình Chưa kết nối
631 Trạm Dịch vụ Cấp nước - Môi trường Phú Bình Chưa kết nối
632 Trạm khai thác thủy lợi huyện Định hóa Chưa kết nối
633 Trạm Khuyến nông - Phú Lương Chưa kết nối
634 Trạm KT-QL nước Sinh hoạt huyện Định Hóa Chưa kết nối
635 Trạm thủy lợi - Võ Nhai Chưa kết nối
636 Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Phú Bình Chưa kết nối
637 Trạm Y tế phường Đồng Bẩm Chưa kết nối
638 Trạm Y tế phường Đồng Quang Chưa kết nối
639 Trạm Y tế phường Đồng Tiến Chưa kết nối
640 Trạm Y tế phường Ba Hàng Chưa kết nối
641 Trạm Y tế phường Bách Quang Chưa kết nối
642 Trạm Y tế phường Bãi Bông Chưa kết nối
643 Trạm Y tế phường Bắc Sơn Chưa kết nối
644 Trạm Y tế phường Cam Giá Chưa kết nối
645 Trạm Y tế phường Cải Đan Chưa kết nối
646 Trạm Y tế phường Gia Sàng Chưa kết nối
647 Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ Chưa kết nối
648 Trạm Y tế phường Hương Sơn Chưa kết nối
649 Trạm Y tế phường Lương Châu Chưa kết nối
650 Trạm Y tế phường Lương Sơn Chưa kết nối
651 Trạm Y tế phường Mỏ Chè Chưa kết nối
652 Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng Chưa kết nối
653 Trạm Y tế phường Phú Xá Chưa kết nối
654 Trạm Y tế phường Phố Cò Chưa kết nối
655 Trạm Y tế phường Quang Trung Chưa kết nối
656 Trạm Y tế phường Quang Vinh Chưa kết nối
657 Trạm Y tế phường Quán Triều Chưa kết nối
658 Trạm Y tế phường Tân Lập Chưa kết nối
659 Trạm Y tế phường Tân Long Chưa kết nối
660 Trạm Y tế phường Tân Thành Chưa kết nối
661 Trạm Y tế phường Tân Thịnh Chưa kết nối
662 Trạm Y tế phường Tích Lương Chưa kết nối
663 Trạm Y tế phường Túc Duyên Chưa kết nối
664 Trạm Y tế phường Thắng Lợi Chưa kết nối
665 Trạm Y tế phường Thịnh Đán Chưa kết nối
666 Trạm Y tế phường Trung Thành Chưa kết nối
667 Trạm Y tế phường Trưng Vương Chưa kết nối
668 Trạm Y tế thị trấn Đình Cả Chưa kết nối
669 Trạm Y tế thị trấn Đu Chưa kết nối
670 Trạm Y tế thị trấn Chùa Hang Chưa kết nối
671 Trạm Y tế thị trấn Chợ Chu Chưa kết nối
672 Trạm Y tế thị trấn Giang Tiên Chưa kết nối
673 Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn 1 Chưa kết nối
674 Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn 2 Chưa kết nối
675 Trạm Y tế thị trấn Hương Sơn Chưa kết nối
676 Trạm Y tế thị trấn Quân Chu Chưa kết nối
677 Trạm Y tế thị trấn Sông Cầu Chưa kết nối
678 Trạm Y tế thị trấn Trại Cau Chưa kết nối
679 Trạm Y tế xã An Khánh Chưa kết nối
680 Trạm Y tế xã Úc Kỳ Chưa kết nối
681 Trạm Y tế xã Đào Xá Chưa kết nối
682 Trạm Y tế xã Đông Cao Chưa kết nối
683 Trạm Y tế xã Đắc Sơn Chưa kết nối
684 Trạm Y tế xã Đức Lương Chưa kết nối
685 Trạm Y tế xã Đồng Liên Chưa kết nối
686 Trạm Y tế xã Đồng Thịnh Chưa kết nối
687 Trạm Y tế xã Định Biên Chưa kết nối
688 Trạm Y tế xã Động Đạt Chưa kết nối
689 Trạm Y tế xã Điềm Mặc Chưa kết nối
690 Trạm Y tế xã Điềm Thụy Chưa kết nối
691 Trạm Y tế xã Ôn Lương Chưa kết nối
692 Trạm Y tế xã Bàn Đạt Chưa kết nối
693 Trạm Y tế xã Bá Xuyên Chưa kết nối
694 Trạm Y tế xã Bình Long Chưa kết nối
695 Trạm Y tế xã Bình Sơn Chưa kết nối
696 Trạm Y tế xã Bình Thành Chưa kết nối
697 Trạm Y tế xã Bình Thuận Chưa kết nối
698 Trạm Y tế xã Bình Yên Chưa kết nối
699 Trạm Y tế xã Bản Ngoại Chưa kết nối
700 Trạm Y tế xã Bảo Cường Chưa kết nối
701 Trạm Y tế xã Bảo Lý Chưa kết nối
702 Trạm Y tế xã Bảo Linh Chưa kết nối
703 Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu Chưa kết nối
704 Trạm Y tế xã Cao Ngạn Chưa kết nối
705 Trạm Y tế xã Cát Nê Chưa kết nối
706 Trạm Y tế xã Cây Thị Chưa kết nối
707 Trạm Y tế xã Cù Vân Chưa kết nối
708 Trạm Y tế xã Cúc Đường Chưa kết nối
709 Trạm Y tế xã Cổ Lũng Chưa kết nối
710 Trạm Y tế xã Dân Tiến Chưa kết nối
711 Trạm Y tế xã Dương Thành Chưa kết nối
712 Trạm Y tế xã Hà Châu Chưa kết nối
713 Trạm Y tế xã Hà Thượng Chưa kết nối
714 Trạm Y tế xã Hòa Bình Chưa kết nối
715 Trạm Y tế xã Hóa Thượng Chưa kết nối
716 Trạm Y tế xã Hóa Trung Chưa kết nối
717 Trạm Y tế xã Hợp Thành Chưa kết nối
718 Trạm Y tế xã Hợp Tiến Chưa kết nối
719 Trạm Y tế xã Hồng Tiến Chưa kết nối
720 Trạm Y tế xã Hoàng Nông Chưa kết nối
721 Trạm Y tế xã Huống Thượng Chưa kết nối
722 Trạm Y tế xã Ký Phú Chưa kết nối
723 Trạm Y tế xã Kha Sơn Chưa kết nối
724 Trạm Y tế xã Khôi Kỳ Chưa kết nối
725 Trạm Y tế xã Khe Mo Chưa kết nối
726 Trạm Y tế xã Kim Phượng Chưa kết nối
727 Trạm Y tế xã Kim Sơn Chưa kết nối
728 Trạm Y tế xã La Bằng Chưa kết nối
729 Trạm Y tế xã La Hiên Chưa kết nối
730 Trạm Y tế xã Lam Vỹ Chưa kết nối
731 Trạm Y tế xã Lâu Thượng Chưa kết nối
732 Trạm Y tế xã Lục Ba Chưa kết nối
733 Trạm Y tế xã Liên Minh Chưa kết nối
734 Trạm Y tế xã Linh Sơn Chưa kết nối
735 Trạm Y tế xã Linh Thông Chưa kết nối
736 Trạm Y tế xã Lương Phú Chưa kết nối
737 Trạm Y tế xã Mỹ Yên Chưa kết nối
738 Trạm Y tế xã Minh Đức Chưa kết nối
739 Trạm Y tế xã Minh Lập Chưa kết nối
740 Trạm Y tế xã Minh Tiến Chưa kết nối
741 Trạm Y tế xã Na Mao Chưa kết nối
742 Trạm Y tế xã Nam Hòa Chưa kết nối
743 Trạm Y tế xã Nam Tiến Chưa kết nối
744 Trạm Y tế xã Nga My Chưa kết nối
745 Trạm Y tế xã Nghinh Tường Chưa kết nối
746 Trạm Y tế xã Nhã Lộng Chưa kết nối
747 Trạm Y tế xã Phú Đình Chưa kết nối
748 Trạm Y tế xã Phú Đô Chưa kết nối
749 Trạm Y tế xã Phú Cường Chưa kết nối
750 Trạm Y tế xã Phú Lạc Chưa kết nối
751 Trạm Y tế xã Phú Thịnh Chưa kết nối
752 Trạm Y tế xã Phú Thượng Chưa kết nối
753 Trạm Y tế xã Phú Tiến Chưa kết nối
754 Trạm Y tế xã Phú Xuyên Chưa kết nối
755 Trạm Y tế xã Phúc Chu Chưa kết nối
756 Trạm Y tế xã Phúc Hà Chưa kết nối
757 Trạm Y tế xã Phúc Lương Chưa kết nối
758 Trạm Y tế xã Phúc Tân Chưa kết nối
759 Trạm Y tế xã Phúc Thuận Chưa kết nối
760 Trạm Y tế xã Phúc Trìu Chưa kết nối
761 Trạm Y tế xã Phúc Xuân Chưa kết nối
762 Trạm Y tế xã Phấn Mễ Chưa kết nối
763 Trạm Y tế xã Phục Linh Chưa kết nối
764 Trạm Y tế xã Phủ Lý Chưa kết nối
765 Trạm Y tế xã Phượng Tiến Chưa kết nối
766 Trạm Y tế xã Phương Giao Chưa kết nối
767 Trạm Y tế xã Quang Sơn Chưa kết nối
768 Trạm Y tế xã Quân Chu Chưa kết nối
769 Trạm Y tế xã Quy Kỳ Chưa kết nối
770 Trạm Y tế xã Quyết Thắng Chưa kết nối
771 Trạm Y tế xã Sảng Mộc Chưa kết nối
772 Trạm Y tế xã Sơn Cẩm Chưa kết nối
773 Trạm Y tế xã Sơn Phú Chưa kết nối
774 Trạm Y tế xã Tân Đức Chưa kết nối
775 Trạm Y tế xã Tân Cương Chưa kết nối
776 Trạm Y tế xã Tân Dương Chưa kết nối
777 Trạm Y tế xã Tân Hòa Chưa kết nối
778 Trạm Y tế xã Tân Hương Chưa kết nối
779 Trạm Y tế xã Tân Khánh Chưa kết nối
780 Trạm Y tế xã Tân Kim Chưa kết nối
781 Trạm Y tế xã Tân Lợi Chưa kết nối
782 Trạm Y tế xã Tân Linh Chưa kết nối
783 Trạm Y tế xã Tân Long Chưa kết nối
784 Trạm Y tế xã Tân Phú Chưa kết nối
785 Trạm Y tế xã Tân Quang Chưa kết nối
786 Trạm Y tế xã Tân Thành Chưa kết nối
787 Trạm Y tế xã Tân Thái Chưa kết nối
788 Trạm Y tế xã Tân Thịnh Chưa kết nối
789 Trạm Y tế xã Tức Tranh Chưa kết nối
790 Trạm Y tế xã Thanh Định Chưa kết nối
791 Trạm Y tế xã Thanh Ninh Chưa kết nối
792 Trạm Y tế xã Thành Công Chưa kết nối
793 Trạm Y tế xã Thần Xa Chưa kết nối
794 Trạm Y tế xã Thịnh Đức Chưa kết nối
795 Trạm Y tế xã Thuận Thành Chưa kết nối
796 Trạm Y tế xã Thượng Đình Chưa kết nối
797 Trạm Y tế xã Thượng Nung Chưa kết nối
798 Trạm Y tế xã Tiên Hội Chưa kết nối
799 Trạm Y tế xã Tiên Phong Chưa kết nối
800 Trạm Y tế xã Tràng Xá Chưa kết nối
801 Trạm Y tế xã Trung Hội Chưa kết nối
802 Trạm Y tế xã Trung Lương Chưa kết nối
803 Trạm Y tế xã Trung Thành Chưa kết nối
804 Trạm Y tế xã Vũ Chấn Chưa kết nối
805 Trạm Y tế xã Vô Tranh Chưa kết nối
806 Trạm Y tế xã Vạn Phái Chưa kết nối
807 Trạm Y tế xã Vạn Thọ Chưa kết nối
808 Trạm Y tế xã Văn Hán Chưa kết nối
809 Trạm Y tế xã Văn Lăng Chưa kết nối
810 Trạm Y tế xã Văn Yên Chưa kết nối
811 Trạm Y tế xã Vinh Sơn Chưa kết nối
812 Trạm Y tế xã Xuân Phương Chưa kết nối
813 Trạm Y tế xã Yên Đổ Chưa kết nối
814 Trạm Y tế xã Yên Lãng Chưa kết nối
815 Trạm Y tế xã Yên Lạc Chưa kết nối
816 Trạm Y tế xã Yên Ninh Chưa kết nối
817 Trạm Y tế xã Yên Trạch Chưa kết nối
818 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Định Hóa Chưa kết nối
819 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị - Sông Công Chưa kết nối
820 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Chưa kết nối
821 Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục - Lao động xã hội - Phú Lương Chưa kết nối
822 Trung tâm Dân số huyện Đại Từ Chưa kết nối
823 Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình - Sông Công Chưa kết nối
824 Trung tâm Dân số KHHGĐ - Võ Nhai Chưa kết nối
825 Trung tâm Dạy nghề - Phú Lương Chưa kết nối
826 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp - Phổ Yên Chưa kết nối
827 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp - Sông Công Chưa kết nối
828 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đại Từ Chưa kết nối
829 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
830 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa Chưa kết nối
831 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình Chưa kết nối
832 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Võ Nhai Chưa kết nối
833 Trung tâm Giám định y khoa Chưa kết nối
834 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX - Phổ Yên Chưa kết nối
835 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên - Sông Công Chưa kết nối
836 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên - Võ Nhai Chưa kết nối
837 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
838 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX huyện Phú Bình Chưa kết nối
839 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
840 Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Chưa kết nối
841 Trung tâm Khuyến nông Chưa kết nối
842 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm Chưa kết nối
843 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa kết nối
844 Trung tâm nước Sinh hoạt và vệ sinh Môi trường nông thôn Chưa kết nối
845 Trung tâm Pháp y Chưa kết nối
846 Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sông Công Chưa kết nối
847 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đại Từ Chưa kết nối
848 Trung tâm thông tin VPUB Chưa kết nối
849 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đại Từ Chưa kết nối
850 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông - Phổ Yên Chưa kết nối
851 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông - Phú Lương Chưa kết nối
852 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Phú Bình Chưa kết nối
853 Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông - Sông Công Chưa kết nối
854 Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
855 Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện - Võ Nhai Chưa kết nối
856 Trung tâm VH-TT và Truyền thông - Định Hóa Chưa kết nối
857 Trung tâm viễn thông huyện Phú Bình Chưa kết nối
858 Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
859 Trung tâm Y tế thành Phố Thái Nguyên Chưa kết nối
860 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Chưa kết nối
861 Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
862 Trường DL Nguyễn Trãi Chưa kết nối
863 Trường GD-HT TE bị thiệt thòi tỉnh TN Chưa kết nối
864 Trường Mầm non 1-6 Chưa kết nối
865 Trường Mầm non 8-3 Chưa kết nối
866 Trường Mầm non Bá Xuyên Chưa kết nối
867 Trường Mầm non Bình Sơn Chưa kết nối
868 Trường Mầm non Phố Cò Chưa kết nối
869 Trường Mầm non Tư thục Họa Mi Chưa kết nối
870 Trường Mầm non Việt Đức Chưa kết nối
871 Trường Mầm non Vinh Sơn Chưa kết nối
872 Trường Mầm non 1-5 Chưa kết nối
873 Trường Mầm Non 19 - 5 Tân Lập Chưa kết nối
874 Trường Mầm non 19-5 Thành Phố Chưa kết nối
875 Trường Mầm non An Khánh Chưa kết nối
876 Trường Mầm non Úc Kỳ Chưa kết nối
877 Trường Mầm non Đào Xá Chưa kết nối
878 Trường Mầm non Đông Bo Chưa kết nối
879 Trường Mầm non Đông Cao Chưa kết nối
880 Trường Mầm non Đại học Sư phạm Chưa kết nối
881 Trường Mầm non Đắc Sơn Chưa kết nối
882 Trường Mầm non Đức Lương Chưa kết nối
883 Trường Mầm non Đồng Bẩm Chưa kết nối
884 Trường Mầm non Đồng Liên Chưa kết nối
885 Trường Mầm non Đồng Quang Chưa kết nối
886 Trường Mầm non Đồng Thịnh Chưa kết nối
887 Trường Mầm Non Đồng Tiến 1 Chưa kết nối
888 Trường Mầm non Đồng Tiến 2 Chưa kết nối
889 Trường Mầm non Định Biên Chưa kết nối
890 Trường Mầm non Độc Lập Chưa kết nối
891 Trường Mầm non Động Đạt 1 Chưa kết nối
892 Trường Mầm non Điềm Mặc Chưa kết nối
893 Trường Mầm non Điềm Thụy Chưa kết nối
894 Trường Mầm non Điện Lực Chưa kết nối
895 Trường Mầm non Ôn Lương Chưa kết nối
896 Trường Mầm non Ba Hàng Chưa kết nối
897 Trường Mầm non Baby Garden Chưa kết nối
898 Trường Mầm non Bàn Đạt Chưa kết nối
899 Trường Mầm non Bách Quang Chưa kết nối
900 Trường Mầm non Bê tông Xây dựng Chưa kết nối
901 Trường Mầm non Bình Long Chưa kết nối
902 Trường Mầm non Bình Thành Chưa kết nối
903 Trường Mầm non Bình Thuận Chưa kết nối
904 Trường Mầm non Bình Yên Chưa kết nối
905 Trường Mầm non Bản Ngoại Chưa kết nối
906 Trường Mầm Non Bảo Cường Chưa kết nối
907 Trường Mầm non Bảo Lý Chưa kết nối
908 Trường Mầm non Bảo Linh Chưa kết nối
909 Trường Mầm non Bắc Sơn Chưa kết nối
910 Trường Mầm non Bệnh viện Đa Khoa Chưa kết nối
911 Trường Mầm non Bộc Nhiêu Chưa kết nối
912 Trường Mầm non Cam Giá Chưa kết nối
913 Trường Mầm non Cao Ngạn Chưa kết nối
914 Trường Mầm non Capitole Chưa kết nối
915 Trường Mầm non Cát Nê Chưa kết nối
916 Trường Mầm non Cây Thị Chưa kết nối
917 Trường Mầm non Cù Vân Chưa kết nối
918 Trường Mầm non Cúc Đường Chưa kết nối
919 Trường Mầm non Cốc Hóa Chưa kết nối
920 Trường Mầm Non Cổ Lũng Chưa kết nối
921 Trường Mầm non Chùa Hang Chưa kết nối
922 Trường Mầm non Chất lượng cao Thái Hải Chưa kết nối
923 Trường Mầm non Chợ Chu Chưa kết nối
924 Trường Mầm non Cty giấy Hoàng Văn Thụ Chưa kết nối
925 Trường Mầm non Dân Tiến 1 Chưa kết nối
926 Trường Mầm Non Dân Tiến 2 Chưa kết nối
927 Trường Mầm non DL Tài Hoa Chưa kết nối
928 Trường Mầm non Dương Thành Chưa kết nối
929 Trường Mầm non EEG Montessori Chưa kết nối
930 Trường Mầm non Galaxy Pre School Chưa kết nối
931 Trường Mầm non Gia Sàng Chưa kết nối
932 Trường Mầm non Happkids Chưa kết nối
933 Trường Mầm non Hà Châu Chưa kết nối
934 Trường Mầm non Hà Thượng Chưa kết nối
935 Trường Mầm Non Hóa Thượng 1 Chưa kết nối
936 Trường Mầm Non Hóa Thượng 2 Chưa kết nối
937 Trường Mầm non Hóa trung Chưa kết nối
938 Trường Mầm non Hùng Sơn 1 Chưa kết nối
939 Trường Mầm non Hùng Sơn 2 Chưa kết nối
940 Trường Mầm non Họa Mi Chưa kết nối
941 Trường Mầm non Hợp Thành Chưa kết nối
942 Trường Mầm non Hợp Tiến Chưa kết nối
943 Trường Mầm non Hồng Tiến 1 Chưa kết nối
944 Trường Mầm non Hồng Tiến 2 Chưa kết nối
945 Trường Mầm non Hoa Hồng Chưa kết nối
946 Trường Mầm non Hoa Mai Chưa kết nối
947 Trường Mầm Non Hoa Sen - Đại Từ Chưa kết nối
948 Trường Mầm Non Hoa Sen - Phổ Yên Chưa kết nối
949 Trường Mầm Non Hoa Sen - SC Chưa kết nối
950 Trường Mầm Non Hoa Sen - TP Chưa kết nối
951 Trường Mầm non Hoà Bình Chưa kết nối
952 Trường Mầm non Hoàng Nông Chưa kết nối
953 Trường Mầm non Huống Thượng Chưa kết nối
954 Trường Mầm non Hương Sen Chưa kết nối
955 Trường Mầm Non Iris Chưa kết nối
956 Trường Mầm non Ký Phú Chưa kết nối
957 Trường Mầm non Kha Sơn Chưa kết nối
958 Trường Mầm non Khánh Hòa Chưa kết nối
959 Trường Mầm non Khôi Kỳ Chưa kết nối
960 Trường Mầm non Khe Mo Chưa kết nối
961 Trường Mầm non Kim Phượng Chưa kết nối
962 Trường Mầm non Kim Sơn Chưa kết nối
963 Trường Mầm non La Bằng Chưa kết nối
964 Trường Mầm non la Hiên Chưa kết nối
965 Trường Mầm non Lam Vỹ Chưa kết nối
966 Trường Mầm non Lâu Thượng Chưa kết nối
967 Trường Mầm non Lục Ba Chưa kết nối
968 Trường Mầm non Lịch Sơn Chưa kết nối
969 Trường Mầm non Liên Cơ Chưa kết nối
970 Trường Mầm non Liên Cơ Gang thép Chưa kết nối
971 Trường Mầm non Liên cơ Thành phố Chưa kết nối
972 Trường Mầm non Liên Minh Chưa kết nối
973 Trường Mầm non Linh Sơn Chưa kết nối
974 Trường Mầm non Linh Thông Chưa kết nối
975 Trường Mầm non Lương Châu Chưa kết nối
976 Trường Mầm non Lương Phú Chưa kết nối
977 Trường Mầm non Lương Sơn Chưa kết nối
978 Trường Mầm non Mỹ Yên Chưa kết nối
979 Trường Mầm non Minh Đức Chưa kết nối
980 Trường Mầm non Minh Tiến Chưa kết nối
981 Trường Mầm non Na Mao Chưa kết nối
982 Trường Mầm non Nam Hoà Chưa kết nối
983 Trường Mầm non Nam Tiến Chưa kết nối
984 Trường Mầm non Núi Hồng Chưa kết nối
985 Trường Mầm non Núi voi Chưa kết nối
986 Trường Mầm Non Nga My Chưa kết nối
987 Trường Mầm non Nghinh Tường Chưa kết nối
988 Trường Mầm non Nhã Lộng Chưa kết nối
989 Trường Mầm non Phú Đình Chưa kết nối
990 Trường Mầm Non Phú Đô Chưa kết nối
991 Trường Mầm non Phú Cường Chưa kết nối
992 Trường Mầm non Phú Lạc Chưa kết nối
993 Trường Mầm non Phú Thịnh Chưa kết nối
994 Trường Mầm non Phú Thượng Chưa kết nối
995 Trường Mầm non Phú Tiến Chưa kết nối
996 Trường Mầm non Phú Xuyên Chưa kết nối
997 Trường Mầm non Phúc Chu Chưa kết nối
998 Trường Mầm non Phúc Hà Chưa kết nối
999 Trường Mầm non Phúc Lương Chưa kết nối
1000 Trường Mầm non Phúc Tân Chưa kết nối
1001 Trường Mầm non Phúc Thuận 1 Chưa kết nối
1002 Trường Mầm non Phúc Thuận 2 Chưa kết nối
1003 Trường Mầm non Phúc Thuận 3 Chưa kết nối
1004 Trường Mầm non Phúc Trìu Chưa kết nối
1005 Trường Mầm non Phúc Xuân Chưa kết nối
1006 Trường Mầm non Phấn Mễ 1 Chưa kết nối
1007 Trường Mầm non Phục Linh Chưa kết nối
1008 Trường Mầm non Phủ Lý Chưa kết nối
1009 Trường Mầm non Phượng Tiến Chưa kết nối
1010 Trường Mầm non Phương Giao Chưa kết nối
1011 Trường Mầm non Quan Triều Chưa kết nối
1012 Trường Mầm non Quang Sơn Chưa kết nối
1013 Trường Mầm non Quang Trung Chưa kết nối
1014 Trường Mầm non Quang Vinh Chưa kết nối
1015 Trường Mầm non Quốc tế Ánh Dương Chưa kết nối
1016 Trường Mầm non Quy Kỳ Chưa kết nối
1017 Trường Mầm non Quyết Thắng Chưa kết nối
1018 Trường Mầm non Sao Mai Chưa kết nối
1019 Trường Mầm non Sao Việt Chưa kết nối
1020 Trường Mầm non Sông cầu Chưa kết nối
1021 Trường Mầm non Sảng Mộc Chưa kết nối
1022 Trường Mầm non số 1 Minh Lập Chưa kết nối
1023 Trường Mầm non Số 2 Chưa kết nối
1024 Trường Mầm non số 2 Minh Lập Chưa kết nối
1025 Trường Mầm non Sukids Montessori Chưa kết nối
1026 Trường Mầm non Sơn Ca Chưa kết nối
1027 Trường Mầm non Sơn Cẩm Chưa kết nối
1028 Trường Mầm non Sơn Phú Chưa kết nối
1029 Trường Mầm non Tân Đức Chưa kết nối
1030 Trường Mầm non Tân Cương Chưa kết nối
1031 Trường Mầm non Tân Dương Chưa kết nối
1032 Trường Mầm non Tân Hòa Chưa kết nối
1033 Trường Mầm non Tân Hương Chưa kết nối
1034 Trường Mầm non Tân Khánh Chưa kết nối
1035 Trường Mầm non Tân Kim Chưa kết nối
1036 Trường Mầm non Tân Lợi Chưa kết nối
1037 Trường Mầm non Tân Linh Chưa kết nối
1038 Trường Mầm non Tân Long Chưa kết nối
1039 Trường Mầm non Tân Long Chưa kết nối
1040 Trường Mầm non Tân Phú Chưa kết nối
1041 Trường Mầm non Tân Quang Chưa kết nối
1042 Trường Mầm non Tân Thành - Phú Bình Chưa kết nối
1043 Trường Mầm non Tân Thành - TP Chưa kết nối
1044 Trường Mầm non Tân Thái Chưa kết nối
1045 Trường Mầm non Tân Thịnh - Định Hóa Chưa kết nối
1046 Trường Mầm non Tân Thịnh - TP Chưa kết nối
1047 Trường Mầm non Tích Lương Chưa kết nối
1048 Trường Mầm Non Túc Duyên Chưa kết nối
1049 Trường Mầm Non Tức Tranh Chưa kết nối
1050 Trường Mầm non Thanh Định Chưa kết nối
1051 Trường Mầm non Thanh Ninh Chưa kết nối
1052 Trường Mầm non Thành Công 1 Chưa kết nối
1053 Trường Mầm Non Thành Công 2 Chưa kết nối
1054 Trường Mầm non Thần Sa Chưa kết nối
1055 Trường Mầm non Thống Nhất Chưa kết nối
1056 Trường Mầm non Thị Trấn Đu Chưa kết nối
1057 Trường Mầm Non Thị Trấn Bãi Bông Chưa kết nối
1058 Trường Mầm non Thị Trấn Giang Tiên Chưa kết nối
1059 Trường Mầm non Thị Trấn Hương Sơn Chưa kết nối
1060 Trường Mầm non Thị Trấn Quân Chu Chưa kết nối
1061 Trường Mầm non Thịnh Đán Chưa kết nối
1062 Trường Mầm non Thịnh Đức Chưa kết nối
1063 Trường Mầm non Thuận Thành Chưa kết nối
1064 Trường Mầm non Thượng Đình Chưa kết nối
1065 Trường Mầm non Thượng Nung Chưa kết nối
1066 Trường Mầm non Tiên Hội Chưa kết nối
1067 Trường Mầm non Tiên Phong 1 Chưa kết nối
1068 Trường Mầm non Tiên Phong 2 Chưa kết nối
1069 Trường Mầm non Trai cau Chưa kết nối
1070 Trường Mầm non Tràng Xá Chưa kết nối
1071 Trường Mầm non Trúc Mai Chưa kết nối
1072 Trường Mầm Non Trung Hội Chưa kết nối
1073 Trường Mầm non Trung Lương Chưa kết nối
1074 Trường Mầm Non Trung Thành 1 Chưa kết nối
1075 Trường Mầm non Trung Thành 2 Chưa kết nối
1076 Trường Mầm non Trưng Vương Chưa kết nối
1077 Trường Mầm Non TT DPA Chưa kết nối
1078 Trường Mầm non TT Hoa Hướng Dương Chưa kết nối
1079 Trường Mầm Non TT Hoa Trạng Nguyên Chưa kết nối
1080 Trường Mầm non TT Hoa Tuổi Thơ Chưa kết nối
1081 Trường Mầm non TT Lệ Thanh Chưa kết nối
1082 Trường Mầm non TT QT Hoa Trạng Nguyên Chưa kết nối
1083 Trường Mầm Non TT Quốc Tế Marie Curie Chưa kết nối
1084 Trường Mầm non Tư Thục Bình Minh Chưa kết nối
1085 Trường Mầm non Vân Hán Chưa kết nối
1086 Trường Mầm non Vũ Chấn Chưa kết nối
1087 Trường Mầm non Vô Tranh Chưa kết nối
1088 Trường Mầm Non Vạn Phái Chưa kết nối
1089 Trường Mầm non Vạn Thọ Chưa kết nối
1090 Trường Mầm non Văn Lang Chưa kết nối
1091 Trường Mầm non Văn Lăng Chưa kết nối
1092 Trường Mầm non Văn Yên Chưa kết nối
1093 Trường Mầm non Xã Động Đạt Chưa kết nối
1094 Trường Mầm non Xã Phấn Mễ Chưa kết nối
1095 Trường Mầm non Xã Quân Chu Chưa kết nối
1096 Trường Mầm non Xuân Phương Chưa kết nối
1097 Trường Mầm Non Yên Đổ Chưa kết nối
1098 Trường Mầm non Yên Lãng Chưa kết nối
1099 Trường Mầm non Yên Lạc Chưa kết nối
1100 Trường Mầm Non Yên Ninh Chưa kết nối
1101 Trường Mầm Non Yên Trạch Chưa kết nối
1102 Trường PT DTNT Thái Nguyên Chưa kết nối
1103 Trường PTDT Nội trú THCS - Định Hoá Chưa kết nối
1104 Trường PTDT NT THCS Đồng Hỷ Chưa kết nối
1105 Trường PTDTBT THCS Liên Minh Chưa kết nối
1106 Trường PTDTBT THCS Nghinh Tường Chưa kết nối
1107 Trường PTDTBT THCS Sảng Mộc Chưa kết nối
1108 Trường PTDTBT THCS Tân Long Chưa kết nối
1109 Trường PTDTBT THCS Thần Sa Chưa kết nối
1110 Trường PTDTBT THCS Thượng Nung Chưa kết nối
1111 Trường PTDTBT THCS Vũ Chấn Chưa kết nối
1112 Trường PTDTBT THCS Văn Lăng Chưa kết nối
1113 Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Văn Lăng Chưa kết nối
1114 Trường PTDTNT THCS Đại Từ Chưa kết nối
1115 Trường TH và THCS 915 Gia Sàng Chưa kết nối
1116 Trường TH&THCS Tân Quang Chưa kết nối
1117 Trường TH-THCS Làng Mười Chưa kết nối
1118 Trường TH-THCS Tiên Sơn Chưa kết nối
1119 Trường TH-THCS Xuất Tác Chưa kết nối
1120 Trường THCS An Khánh Chưa kết nối
1121 Trường THCS Úc Kỳ Chưa kết nối
1122 Trường THCS Đào Xá Chưa kết nối
1123 Trường THCS Đông Bo Chưa kết nối
1124 Trường THCS Đông Cao Chưa kết nối
1125 Trường THCS Đắc Sơn Chưa kết nối
1126 Trường THCS Đức Lương Chưa kết nối
1127 Trường THCS Đỗ Cận Chưa kết nối
1128 Trường THCS Đồng Bẩm Chưa kết nối
1129 Trường THCS Đồng Liên Chưa kết nối
1130 Trường THCS Đồng Quang Chưa kết nối
1131 Trường THCS Đồng Thịnh Chưa kết nối
1132 Trường THCS Đồng Tiến Chưa kết nối
1133 Trường THCS Định Biên Chưa kết nối
1134 Trường THCS Độc Lập Chưa kết nối
1135 Trường THCS Động Đạt 1 Chưa kết nối
1136 Trường THCS Bàn Đạt Chưa kết nối
1137 Trường THCS Bá Xuyên Chưa kết nối
1138 Trường THCS Bách Quang Chưa kết nối
1139 Trường THCS Bình Long Chưa kết nối
1140 Trường THCS Bình Sơn Chưa kết nối
1141 Trường THCS Bình Thành Chưa kết nối
1142 Trường THCS Bình Thuận Chưa kết nối
1143 Trường THCS Bản Ngoại Chưa kết nối
1144 Trường THCS Bảo Cường Chưa kết nối
1145 Trường THCS Bảo Lý Chưa kết nối
1146 Trường THCS Bảo Linh Chưa kết nối
1147 Trường THCS Bắc Sơn Chưa kết nối
1148 Trường THCS Bộc Nhiêu Chưa kết nối
1149 Trường THCS Cam Giá Chưa kết nối
1150 Trường THCS Cao Ngạn Chưa kết nối
1151 Trường THCS Cát Nê Chưa kết nối
1152 Trường THCS Cây Thị Chưa kết nối
1153 Trường THCS Cù Vân Chưa kết nối
1154 Trường THCS Cúc Đường Chưa kết nối
1155 Trường THCS Cổ Lũng Chưa kết nối
1156 Trường THCS Chùa Hang 1 Chưa kết nối
1157 Trường THCS Chùa Hang 2 Chưa kết nối
1158 Trường THCS Chợ Chu Chưa kết nối
1159 Trường THCS Chu Văn An Chưa kết nối
1160 Trường THCS Dân Tiến Chưa kết nối
1161 Trường THCS DTNT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chưa kết nối
1162 Trường THCS DTNT Phú Lương Chưa kết nối
1163 Trường THCS Dương Tự Minh Chưa kết nối
1164 Trường THCS Dương Thành Chưa kết nối
1165 Trường THCS Gia Sàng Chưa kết nối
1166 Trường THCS Giang Tiên Chưa kết nối
1167 Trường THCS Hà Châu Chưa kết nối
1168 Trường THCS Hà Thượng Chưa kết nối
1169 Trường THCS Hòa Bình Chưa kết nối
1170 Trường THCS Hùng Sơn Chưa kết nối
1171 Trường THCS Hợp Thành Chưa kết nối
1172 Trường THCS Hợp Tiến Chưa kết nối
1173 Trường THCS Hồng tiến Chưa kết nối
1174 Trường THCS Hoàng Nông Chưa kết nối
1175 Trường THCS Hoàng Ngân Chưa kết nối
1176 Trường THCS Hoàng Văn Thụ Chưa kết nối
1177 Trường THCS Hoá Thượng Chưa kết nối
1178 Trường THCS Hoá Trung Chưa kết nối
1179 Trường THCS Huống Thượng Chưa kết nối
1180 Trường THCS Hương Sơn Chưa kết nối
1181 Trường THCS Ký Phú Chưa kết nối
1182 Trường THCS Kha Sơn Chưa kết nối
1183 Trường THCS Khôi Kỳ Chưa kết nối
1184 Trường THCS Khe Mo Chưa kết nối
1185 Trường THCS Kim Phượng Chưa kết nối
1186 Trường THCS Kim Sơn Chưa kết nối
1187 Trường THCS La Bằng Chưa kết nối
1188 Trường THCS La Hiên Chưa kết nối
1189 Trường THCS Lam Vỹ Chưa kết nối
1190 Trường THCS Lâu Thượng Chưa kết nối
1191 Trường THCS Lục Ba Chưa kết nối
1192 Trường THCS Lịch Sơn Chưa kết nối
1193 Trường THCS Linh Sơn Chưa kết nối
1194 Trường THCS Linh Thông Chưa kết nối
1195 Trường THCS Lương Ngọc Quyến Chưa kết nối
1196 Trường THCS Lương Phú Chưa kết nối
1197 Trường THCS Lương Sơn Chưa kết nối
1198 Trường THCS Mỹ Yên Chưa kết nối
1199 Trường THCS Minh Đức Chưa kết nối
1200 Trường THCS Minh Lập Chưa kết nối
1201 Trường THCS Minh Tiến Chưa kết nối
1202 Trường THCS Nam Hoà Chưa kết nối
1203 Trường THCS Nam Tiến Chưa kết nối
1204 Trường THCS Nga My Chưa kết nối
1205 Trường THCS Nguyễn Du - SC Chưa kết nối
1206 Trường THCS Nguyễn Du - TP Chưa kết nối
1207 Trường THCS Nguyễn Tất Thành Chưa kết nối
1208 Trường THCS Nha Trang Chưa kết nối
1209 Trường THCS Nhã Lộng Chưa kết nối
1210 Trường THCS Phú Đình Chưa kết nối
1211 Trường THCS Phú Đô Chưa kết nối
1212 Trường THCS Phú Cường Chưa kết nối
1213 Trường THCS Phú Lạc Chưa kết nối
1214 Trường THCS Phú Thịnh Chưa kết nối
1215 Trường THCS Phú Thượng Chưa kết nối
1216 Trường THCS Phú Tiến Chưa kết nối
1217 Trường THCS Phú Xá Chưa kết nối
1218 Trường THCS Phú Xuyên Chưa kết nối
1219 Trường THCS Phúc Chu Chưa kết nối
1220 Trường THCS Phúc Hà Chưa kết nối
1221 Trường THCS Phúc Lương Chưa kết nối
1222 Trường THCS Phúc Tân Chưa kết nối
1223 Trường THCS Phúc Thuận Chưa kết nối
1224 Trường THCS Phúc Trìu Chưa kết nối
1225 Trường THCS Phúc Xuân Chưa kết nối
1226 Trường THCS Phấn Mễ 1 Chưa kết nối
1227 Trường THCS Phấn Mễ 2 Chưa kết nối
1228 Trường THCS Phục Linh Chưa kết nối
1229 Trường THCS Phượng Tiến Chưa kết nối
1230 Trường THCS Phương Giao Chưa kết nối
1231 Trường THCS Quang Sơn Chưa kết nối
1232 Trường THCS Quang Trung Chưa kết nối
1233 Trường THCS Quang Vinh Chưa kết nối
1234 Trường THCS Quy Kỳ Chưa kết nối
1235 Trường THCS Quyết Thắng Chưa kết nối
1236 Trường THCS Sông Cầu Chưa kết nối
1237 Trường THCS Sơn Cẩm 1 Chưa kết nối
1238 Trường THCS Sơn Cẩm 2 Chưa kết nối
1239 Trường THCS Sơn Phú Chưa kết nối
1240 Trường THCS Tân Đức Chưa kết nối
1241 Trường THCS Tân Cương Chưa kết nối
1242 Trường THCS Tân Dương Chưa kết nối
1243 Trường THCS Tân Hòa Chưa kết nối
1244 Trường THCS Tân Hương Chưa kết nối
1245 Trường THCS Tân Khánh Chưa kết nối
1246 Trường THCS Tân Kim Chưa kết nối
1247 Trường THCS Tân Lập Chưa kết nối
1248 Trường THCS Tân Lợi Chưa kết nối
1249 Trường THCS Tân Linh Chưa kết nối
1250 Trường THCS Tân Long Chưa kết nối
1251 Trường THCS Tân Phú Chưa kết nối
1252 Trường THCS Tân Thành - Phú Bình Chưa kết nối
1253 Trường THCS Tân Thành - TP Chưa kết nối
1254 Trường THCS Tân Thái Chưa kết nối
1255 Trường THCS Tân Thịnh Chưa kết nối
1256 Trường THCS Tân Thịnh – TP Chưa kết nối
1257 Trường THCS Tích Lương Chưa kết nối
1258 Trường THCS Túc Duyên Chưa kết nối
1259 Trường THCS Tức Tranh Chưa kết nối
1260 Trường THCS Thanh Định Chưa kết nối
1261 Trường THCS Thanh Ninh Chưa kết nối
1262 Trường THCS Thành Công Chưa kết nối
1263 Trường THCS Thống Nhất Chưa kết nối
1264 Trường THCS Thị Trấn Đình cả Chưa kết nối
1265 Trường THCS Thị Trấn Đu Chưa kết nối
1266 Trường THCS Thị Trấn Hương Sơn Chưa kết nối
1267 Trường THCS Thịnh Đức Chưa kết nối
1268 Trường THCS Thắng Lợi Chưa kết nối
1269 Trường THCS Thuận Thành Chưa kết nối
1270 Trường THCS Thượng Đình Chưa kết nối
1271 Trường THCS Tiên Hội Chưa kết nối
1272 Trường THCS Tiên Phong Chưa kết nối
1273 Trường THCS Tràng Xá Chưa kết nối
1274 Trường THCS Trúc Mai Chưa kết nối
1275 Trường THCS Trại Cau Chưa kết nối
1276 Trường THCS Trần Phú Chưa kết nối
1277 Trường THCS Trung Hội Chưa kết nối
1278 Trường THCS Trung Lương Chưa kết nối
1279 Trường THCS Trung Thành Chưa kết nối
1280 Trường THCS Trưng Vương Chưa kết nối
1281 Trường THCS Vô Tranh Chưa kết nối
1282 Trường THCS Vạn Phái Chưa kết nối
1283 Trường THCS Vạn Thọ Chưa kết nối
1284 Trường THCS Văn Hán Chưa kết nối
1285 Trường THCS Văn Yên Chưa kết nối
1286 Trường THCS Việt Ân Chưa kết nối
1287 Trường THCS Xã Quân Chu Chưa kết nối
1288 Trường THCS Xuân Phương Chưa kết nối
1289 Trường THCS Yên Đổ Chưa kết nối
1290 Trường THCS Yên Lãng Chưa kết nối
1291 Trường THCS Yên Lạc Chưa kết nối
1292 Trường THCS Yên Ninh Chưa kết nối
1293 Trường THCS Yên Trạch Chưa kết nối
1294 Trường THPT Đào Duy Từ Chưa kết nối
1295 Trường THPT Đại Từ Chưa kết nối
1296 Trường THPT Đồng Hỷ Chưa kết nối
1297 Trường THPT Định Hoá Chưa kết nối
1298 Trường THPT Điềm Thụy Chưa kết nối
1299 Trường THPT Bình Yên Chưa kết nối
1300 Trường THPT Bắc Sơn Chưa kết nối
1301 Trường THPT Chu Văn An Chưa kết nối
1302 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Chưa kết nối
1303 Trường THPT Dương Tự Minh Chưa kết nối
1304 Trường THPT Gang Thép Chưa kết nối
1305 Trường THPT Hoàng Quốc Việt Chưa kết nối
1306 Trường THPT Khánh Hòa Chưa kết nối
1307 Trường THPT Lê Hồng Phong Chưa kết nối
1308 Trường THPT Lý Nam Đế Chưa kết nối
1309 Trường THPT Lưu Nhân Chú Chưa kết nối
1310 Trường THPT Lương Ngọc Quyến Chưa kết nối
1311 Trường THPT Lương Phú Chưa kết nối
1312 Trường THPT Lương Thế Vinh Chưa kết nối
1313 Trường THPT Ngô Quyền Chưa kết nối
1314 Trường THPT Nguyễn Huệ Chưa kết nối
1315 Trường THPT Phú Bình Chưa kết nối
1316 Trường THPT Phú Lương Chưa kết nối
1317 Trường THPT Phổ Yên Chưa kết nối
1318 Trường THPT Sông Công Chưa kết nối
1319 Trường THPT Thái Nguyên Chưa kết nối
1320 Trường THPT Trại Cau Chưa kết nối
1321 Trường THPT Trần Phú Chưa kết nối
1322 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Chưa kết nối
1323 Trường THPT Võ Nhai Chưa kết nối
1324 Trường THPT Yên Ninh Chưa kết nối
1325 Trường Tiểu học Mỏ Chè Chưa kết nối
1326 Trường Tiểu học An Khánh Chưa kết nối
1327 Trường Tiểu Học Úc Kỳ Chưa kết nối
1328 Trường Tiểu học Đào Xá Chưa kết nối
1329 Trường Tiểu học Đông Bo Chưa kết nối
1330 Trường Tiểu học Đông Cao Chưa kết nối
1331 Trường Tiểu học Đắc Sơn 1 Chưa kết nối
1332 Trường Tiểu học Đắc Sơn 2 Chưa kết nối
1333 Trường Tiểu học Đức Lương Chưa kết nối
1334 Trường Tiểu học Đồng Bẩm Chưa kết nối
1335 Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê Chưa kết nối
1336 Trường Tiểu học Đồng Liên Chưa kết nối
1337 Trường Tiểu học Đồng Quang Chưa kết nối
1338 Trường Tiểu học Đồng Thịnh Chưa kết nối
1339 Trường Tiểu học Đồng Tiến Chưa kết nối
1340 Trường Tiểu học Định Biên Chưa kết nối
1341 Trường Tiểu học Độc Lập Chưa kết nối
1342 Trường Tiểu học Đội Cấn Chưa kết nối
1343 Trường Tiểu học Động Đạt 1 Chưa kết nối
1344 Trường Tiểu học Điềm Mặc Chưa kết nối
1345 Trường Tiểu học Điềm Thụy Chưa kết nối
1346 Trường Tiểu học Ôn Lương Chưa kết nối
1347 Trường Tiểu học Ba Hàng Chưa kết nối
1348 Trường Tiểu học Bàn Đạt Chưa kết nối
1349 Trường Tiểu học Bá Xuyên Chưa kết nối
1350 Trường Tiểu học Bách Quang Chưa kết nối
1351 Trường Tiểu học Bãi Bông Chưa kết nối
1352 Trường Tiểu học Bình Long 1 Chưa kết nối
1353 Trường Tiểu học Bình Long 2 Chưa kết nối
1354 Trường Tiểu Học Bình Sơn 1 Chưa kết nối
1355 Trường Tiểu Học Bình Sơn 2 Chưa kết nối
1356 Trường Tiểu học Bình Thành Chưa kết nối
1357 Trường Tiểu học Bình Thuận Chưa kết nối
1358 Trường Tiểu học Bình Yên Chưa kết nối
1359 Trường Tiểu học Bản Ngoại Chưa kết nối
1360 Trường Tiểu học Bảo Cường Chưa kết nối
1361 Trường Tiểu học Bảo Lý Chưa kết nối
1362 Trường Tiểu học Bảo Linh Chưa kết nối
1363 Trường Tiểu học Bắc Sơn Chưa kết nối
1364 Trường Tiểu học Bộc Nhiêu Chưa kết nối
1365 Trường Tiểu học Cam Giá Chưa kết nối
1366 Trường Tiểu học Cao Ngạn Chưa kết nối
1367 Trường Tiểu học Cát Nê Chưa kết nối
1368 Trường Tiểu học Cây Thị Chưa kết nối
1369 Trường Tiểu học Cù Vân Chưa kết nối
1370 Trường Tiểu học Cúc Đường Chưa kết nối
1371 Trường Tiểu học Cải Đan Chưa kết nối
1372 Trường Tiểu Học Cổ Lũng 1 Chưa kết nối
1373 Trường Tiểu học Cổ Lũng 2 Chưa kết nối
1374 Trường Tiểu học Chợ Chu Chưa kết nối
1375 Trường Tiểu học Chiến Thắng Chưa kết nối
1376 Trường Tiểu học Dân Tiến 1 Chưa kết nối
1377 Trường Tiểu học Dân Tiến 2 Chưa kết nối
1378 Trường Tiểu học Dương Tự Minh Chưa kết nối
1379 Trường Tiểu học Dương Thành Chưa kết nối
1380 Trường Tiểu học Gia Sàng Chưa kết nối
1381 Trường Tiểu học Giang tiên Chưa kết nối
1382 Trường Tiểu học Hà Châu Chưa kết nối
1383 Trường Tiểu học Hà Thượng Chưa kết nối
1384 Trường Tiểu học Hòa Bình Chưa kết nối
1385 Trường Tiểu học Hóa trung Chưa kết nối
1386 Trường Tiểu học Hùng Sơn 1 Chưa kết nối
1387 Trường Tiểu học Hợp Thành Chưa kết nối
1388 Trường Tiểu học Hợp Tiến Chưa kết nối
1389 Trường Tiểu Học Hồng Tiến 1 Chưa kết nối
1390 Trường Tiểu học Hồng Tiến 2 Chưa kết nối
1391 Trường Tiểu học Hoàng Nông Chưa kết nối
1392 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ Chưa kết nối
1393 Trường Tiểu học Huống Thượng Chưa kết nối
1394 Trường Tiểu học Hương Sơn Chưa kết nối
1395 Trường Tiểu học Kỳ Phú Chưa kết nối
1396 Trường Tiểu học Kha Sơn Chưa kết nối
1397 Trường Tiểu học Khôi Kỳ Chưa kết nối
1398 Trường Tiểu học Khe Mo Chưa kết nối
1399 Trường Tiểu học Kim Đồng Chưa kết nối
1400 Trường Tiểu học Kim Phượng Chưa kết nối
1401 Trường Tiểu học Kim Sơn Chưa kết nối
1402 Trường Tiểu học La Bằng Chưa kết nối
1403 Trường Tiểu học La Hiên Chưa kết nối
1404 Trường Tiểu học Lam Vỹ Chưa kết nối
1405 Trường Tiểu học Lâu Thượng Chưa kết nối
1406 Trường Tiểu học Lũng Luông Chưa kết nối
1407 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Chưa kết nối
1408 Trường Tiểu học Lục Ba Chưa kết nối
1409 Trường Tiểu học Lịch Sơn Chưa kết nối
1410 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Chưa kết nối
1411 Trường Tiểu học Liên Minh Chưa kết nối
1412 Trường Tiểu học Linh Thông Chưa kết nối
1413 Trường Tiểu học Lương Châu Chưa kết nối
1414 Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến Chưa kết nối
1415 Trường Tiểu học Lương Phú Chưa kết nối
1416 Trường Tiểu Học Lương Sơn Chưa kết nối
1417 Trường Tiểu học Mỹ Yên Chưa kết nối
1418 Trường Tiểu học Minh Đức Chưa kết nối
1419 Trường Tiểu học Minh Tiến Chưa kết nối
1420 Trường Tiểu học Nam Tiến 1 Chưa kết nối
1421 Trường Tiểu học Nam tiến 2 Chưa kết nối
1422 Trường Tiểu học Núi Voi Chưa kết nối
1423 Trường Tiểu học Nga My 1 Chưa kết nối
1424 Trường Tiểu học Nga My 2 Chưa kết nối
1425 Trường Tiểu học Nghinh Tường Chưa kết nối
1426 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Chưa kết nối
1427 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân Chưa kết nối
1428 Trường Tiểu học Nha Trang Chưa kết nối
1429 Trường Tiểu học Nhã Lộng Chưa kết nối
1430 Trường Tiểu học Ninh Sơn Chưa kết nối
1431 Trường Tiểu học Phú Đình Chưa kết nối
1432 Trường Tiểu học Phú Đô 1 Chưa kết nối
1433 Trường Tiểu Học Phú Đô 2 Chưa kết nối
1434 Trường Tiểu học Phú Cường Chưa kết nối
1435 Trường Tiểu học Phú Lạc Chưa kết nối
1436 Trường Tiểu học Phú Thịnh Chưa kết nối
1437 Trường Tiểu học Phú Thượng 1 Chưa kết nối
1438 Trường Tiểu học Phú Thượng 2 Chưa kết nối
1439 Trường Tiểu học Phú Tiến Chưa kết nối
1440 Trường Tiểu học Phú Xá Chưa kết nối
1441 Trường Tiểu học Phú Xuyên Chưa kết nối
1442 Trường Tiểu học Phúc Chu Chưa kết nối
1443 Trường Tiểu học Phúc Hà Chưa kết nối
1444 Trường Tiểu học Phúc Lương Chưa kết nối
1445 Trường Tiểu học Phúc Tân Chưa kết nối
1446 Trường Tiểu học Phúc Thuận 1 Chưa kết nối
1447 Trường Tiểu học Phúc Thuận 2 Chưa kết nối
1448 Trường Tiểu học Phúc Thuận 3 Chưa kết nối
1449 Trường Tiểu học Phúc Trìu Chưa kết nối
1450 Trường Tiểu học Phúc Xuân Chưa kết nối
1451 Trường Tiểu học Phấn Mễ 1 Chưa kết nối
1452 Trường Tiểu học Phấn Mễ 2 Chưa kết nối
1453 Trường Tiểu học Phục Linh Chưa kết nối
1454 Trường Tiểu học Phủ Lý Chưa kết nối
1455 Trường Tiểu học Phố Cò Chưa kết nối
1456 Trường Tiểu học Phượng Tiến Chưa kết nối
1457 Trường Tiểu học Phương Giao Chưa kết nối
1458 Trường Tiểu học Quang Sơn Chưa kết nối
1459 Trường Tiểu học Quang Vinh Chưa kết nối
1460 Trường Tiểu học Quy Kỳ Chưa kết nối
1461 Trường Tiểu học Quyết Thắng Chưa kết nối
1462 Trường Tiểu học Sa Lung Chưa kết nối
1463 Trường Tiểu học Sông cầu Chưa kết nối
1464 Trường Tiểu học Sảng Mộc Chưa kết nối
1465 Trường Tiểu học Số 1 Hóa Thượng Chưa kết nối
1466 Trường Tiểu học Số 1 Linh Sơn Chưa kết nối
1467 Trường Tiểu học số 1 Minh Lập Chưa kết nối
1468 Trường Tiểu học Số 1 Nam Hoà Chưa kết nối
1469 Trường Tiểu học Số 1 Văn Hán Chưa kết nối
1470 Trường Tiểu học Số 2 Hóa Thượng Chưa kết nối
1471 Trường Tiểu học Số 2 Linh Sơn Chưa kết nối
1472 Trường Tiểu học số 2 Minh Lập Chưa kết nối
1473 Trường Tiểu học Số 2 Nam Hoà Chưa kết nối
1474 Trường Tiểu học Số 2 Văn Hán Chưa kết nối
1475 Trường Tiểu học số 2 Văn Lăng Chưa kết nối
1476 Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1 Chưa kết nối
1477 Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2 Chưa kết nối
1478 Trường Tiểu học Sơn Cẩm 3 Chưa kết nối
1479 Trường Tiểu học Sơn Phú Chưa kết nối
1480 Trường Tiểu học Tân Đức Chưa kết nối
1481 Trường Tiểu học Tân Cương Chưa kết nối
1482 Trường Tiểu học Tân Dương Chưa kết nối
1483 Trường Tiểu học Tân Hòa Chưa kết nối
1484 Trường Tiểu học Tân Hương Chưa kết nối
1485 Trường Tiểu học Tân Khánh Chưa kết nối
1486 Trường Tiểu Học Tân Kim Chưa kết nối
1487 Trường Tiểu học Tân Lập Chưa kết nối
1488 Trường Tiểu học Tân Lợi Chưa kết nối
1489 Trường Tiểu học Tân Linh Chưa kết nối
1490 Trường Tiểu học Tân Long Chưa kết nối
1491 Trường Tiểu học Tân Long - Đồng Hỷ Chưa kết nối
1492 Trường Tiểu học Tân Phú Chưa kết nối
1493 Trường Tiểu Học Tân Thành Chưa kết nối
1494 Trường Tiểu học Tân Thành 1 Chưa kết nối
1495 Trường Tiểu học Tân Thành 2 Chưa kết nối
1496 Trường Tiểu học Tân Thái Chưa kết nối
1497 Trường Tiểu học Tân Thịnh - Định Hóa Chưa kết nối
1498 Trường Tiểu học Tích Lương 1 Chưa kết nối
1499 Trường Tiểu học Tích Lương 2 Chưa kết nối
1500 Trường Tiểu học Túc Duyên Chưa kết nối
1501 Trường Tiểu học Tức Tranh Chưa kết nối
1502 Trường Tiểu học Tức Tranh 2 Chưa kết nối
1503 Trường Tiểu học Thanh Định Chưa kết nối
1504 Trường Tiểu học Thanh Ninh Chưa kết nối
1505 Trường Tiểu học Thành Công 1 Chưa kết nối
1506 Trường Tiểu học Thành Công 2 Chưa kết nối
1507 Trường Tiểu học Thành Công 3 Chưa kết nối
1508 Trường Tiểu học Thần Sa Chưa kết nối
1509 Trường Tiểu học Thống Nhất Chưa kết nối
1510 Trường Tiểu học Thị Trấn Đình Cả Chưa kết nối
1511 Trường Tiểu học Thị Trấn Đu Chưa kết nối
1512 Trường Tiểu học Thị Trấn Hương Sơn Chưa kết nối
1513 Trường Tiểu học Thị Trấn Quân Chu Chưa kết nối
1514 Trường Tiểu học Thịnh Đức Chưa kết nối
1515 Trường Tiểu học Thuận Thành Chưa kết nối
1516 Trường Tiểu học Thượng Đình Chưa kết nối
1517 Trường Tiểu học Thượng Nung Chưa kết nối
1518 Trường Tiểu học Tiên Hội Chưa kết nối
1519 Trường Tiểu học Tiên Phong 1 Chưa kết nối
1520 Trường Tiểu học Tiên Phong 2 Chưa kết nối
1521 Trường Tiểu học Tràng Xá Chưa kết nối
1522 Trường Tiểu học Trúc Mai Chưa kết nối
1523 Trường Tiểu học Trại cau Chưa kết nối
1524 Trường Tiểu học Trung Hội Chưa kết nối
1525 Trường Tiểu học Trung Lương Chưa kết nối
1526 Trường Tiểu học Trung Thành Chưa kết nối
1527 Trường Tiểu học Trung Thành 1 Chưa kết nối
1528 Trường Tiểu học Trung Thành 2 Chưa kết nối
1529 Trường Tiểu học Trưng Vương Chưa kết nối
1530 Trường Tiểu học TT Thái Hải Chưa kết nối
1531 Trường Tiểu Học Tư Thục DPA Chưa kết nối
1532 Trường Tiểu học Vũ Chấn Chưa kết nối
1533 Trường Tiểu học Vô Tranh 1 Chưa kết nối
1534 Trường Tiểu học Vô Tranh 2 Chưa kết nối
1535 Trường Tiểu học Vạn Phái 1 Chưa kết nối
1536 Trường Tiểu học Vạn Phái 2 Chưa kết nối
1537 Trường Tiểu học Vạn Thọ Chưa kết nối
1538 Trường Tiểu học Văn Yên Chưa kết nối
1539 Trường Tiểu học Việt Ân Chưa kết nối
1540 Trường Tiểu học Vinh Sơn Chưa kết nối
1541 Trường Tiểu học Xã Quân Chu Chưa kết nối
1542 Trường Tiểu học Xuân Phương Chưa kết nối
1543 Trường Tiểu học Yên Đổ 1 Chưa kết nối
1544 Trường Tiểu học Yên Đổ 2 Chưa kết nối
1545 Trường Tiểu học Yên Lãng 1 Chưa kết nối
1546 Trường Tiểu học Yên Lãng 2 Chưa kết nối
1547 Trường Tiểu học Yên Lạc 1 Chưa kết nối
1548 Trường Tiểu học Yên lạc 2 Chưa kết nối
1549 Trường Tiểu học Yên Ninh Chưa kết nối
1550 Trường Tiểu học Yên Trạch 1 Chưa kết nối
1551 Trường Tiểu Học Yên Trạch 2 Chưa kết nối
1552 TT GDNN - GDTX huyện Đại Từ Chưa kết nối
1553 TTYT huyện Đại Từ Chưa kết nối
1554 TTYT huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
1555 TTYT huyện Định Hoá Chưa kết nối
1556 TTYT huyện Phú Bình Chưa kết nối
1557 TTYT huyện Phú Lương Chưa kết nối
1558 TTYT huyện Võ Nhai Chưa kết nối
1559 TTYT thành phố Sông Công Chưa kết nối
1560 TTYT thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
1561 Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện Phú Bình Chưa kết nối
1562 UBMT Tổ quốc huyện Đại Từ Chưa kết nối
1563 UBND huyện Đại Từ Chưa kết nối
1564 UBND huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
1565 UBND huyện Định Hóa Chưa kết nối
1566 UBND huyện Phú Bình Chưa kết nối
1567 UBND huyện Phú Lương Chưa kết nối
1568 UBND huyện Võ Nhai Chưa kết nối
1569 UBND Phường Đồng Bẩm Chưa kết nối
1570 UBND Phường Đồng Quang Chưa kết nối
1571 UBND phường Đồng Tiến Chưa kết nối
1572 UBND phường Ba Hàng Chưa kết nối
1573 UBND phường Bách Quang Chưa kết nối
1574 UBND phường Bãi Bông Chưa kết nối
1575 UBND phường Bắc Sơn Chưa kết nối
1576 UBND Phường Cam Giá Chưa kết nối
1577 UBND phường Cải Đan Chưa kết nối
1578 UBND phường Châu Sơn Chưa kết nối
1579 UBND Phường Gia Sàng Chưa kết nối
1580 UBND phường Hoàng Văn Thụ Chưa kết nối
1581 UBND Phường Hương Sơn Chưa kết nối
1582 UBND phường Lương Sơn Chưa kết nối
1583 UBND phường Mỏ Chè Chưa kết nối
1584 UBND Phường Phan Đình Phùng Chưa kết nối
1585 UBND Phường Phú Xá Chưa kết nối
1586 UBND phường Phố Cò Chưa kết nối
1587 UBND Phường Quang Trung Chưa kết nối
1588 UBND Phường Quang Vinh Chưa kết nối
1589 UBND Phường Quán Triều Chưa kết nối
1590 UBND Phường Tân Lập Chưa kết nối
1591 UBND Phường Tân Long Chưa kết nối
1592 UBND Phường Tân Thành Chưa kết nối
1593 UBND Phường Tân Thịnh Chưa kết nối
1594 UBND Phường Tích Lương Chưa kết nối
1595 UBND phường Thắng Lợi Chưa kết nối
1596 UBND Phường Thịnh Đán Chưa kết nối
1597 UBND Phường Trung Thành Chưa kết nối
1598 UBND Phường Trưng Vương Chưa kết nối
1599 UBND Túc Duyên Chưa kết nối
1600 UBND tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
1601 UBND thành phố Sông Công Chưa kết nối
1602 UBND thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
1603 UBND thị trấn Đình Cả Chưa kết nối
1604 UBND thị trấn Đu Chưa kết nối
1605 UBND thị trấn Chùa Hang Chưa kết nối
1606 UBND thị trấn Chợ Chu Chưa kết nối
1607 UBND thị trấn Giang Tiên Chưa kết nối
1608 UBND thị trấn Hùng Sơn Chưa kết nối
1609 UBND thị trấn Hương Sơn Chưa kết nối
1610 UBND thị trấn Quân Chu Chưa kết nối
1611 UBND thị trấn Sông Cầu Chưa kết nối
1612 UBND thị trấn Trại Cau Chưa kết nối
1613 UBND thị xã Phổ Yên Chưa kết nối
1614 UBND xã An Khánh Chưa kết nối
1615 UBND xã Úc Kỳ Chưa kết nối
1616 UBND xã Đào Xá Chưa kết nối
1617 UBND xã Đông Cao Chưa kết nối
1618 UBND xã Đắc Sơn Chưa kết nối
1619 UBND xã Đức Lương Chưa kết nối
1620 UBND xã Đồng Liên Chưa kết nối
1621 UBND xã Đồng Thịnh Chưa kết nối
1622 UBND xã Định Biên Chưa kết nối
1623 UBND xã Động Đạt Chưa kết nối
1624 UBND xã Điềm Mặc Chưa kết nối
1625 UBND xã Điềm Thụy Chưa kết nối
1626 UBND xã Ôn Lương Chưa kết nối
1627 UBND xã Bàn Đạt Chưa kết nối
1628 UBND xã Bá Xuyên Chưa kết nối
1629 UBND xã Bình Long Chưa kết nối
1630 UBND xã Bình Sơn Chưa kết nối
1631 UBND xã Bình Thành Chưa kết nối
1632 UBND xã Bình Thuận Chưa kết nối
1633 UBND xã Bình Yên Chưa kết nối
1634 UBND xã Bản Ngoại Chưa kết nối
1635 UBND xã Bảo Cường Chưa kết nối
1636 UBND xã Bảo Lý Chưa kết nối
1637 UBND xã Bảo Linh Chưa kết nối
1638 UBND xã Bộc Nhiêu Chưa kết nối
1639 UBND Xã Cao Ngạn Chưa kết nối
1640 UBND xã Cát Nê Chưa kết nối
1641 UBND xã Cây Thị Chưa kết nối
1642 UBND xã Cù Vân Chưa kết nối
1643 UBND xã Cúc Đường Chưa kết nối
1644 UBND xã Cổ Lũng Chưa kết nối
1645 UBND xã Dân Tiến Chưa kết nối
1646 UBND xã Dương Thành Chưa kết nối
1647 UBND xã Hà Châu Chưa kết nối
1648 UBND xã Hà Thượng Chưa kết nối
1649 UBND xã Hòa Bình Chưa kết nối
1650 UBND xã Hóa Thượng Chưa kết nối
1651 UBND xã Hóa Trung Chưa kết nối
1652 UBND xã Hợp Thành Chưa kết nối
1653 UBND xã Hợp Tiến Chưa kết nối
1654 UBND xã Hồng Tiến Chưa kết nối
1655 UBND xã Hoàng Nông Chưa kết nối
1656 UBND xã Huống Thượng Chưa kết nối
1657 UBND xã Ký Phú Chưa kết nối
1658 UBND xã Kha Sơn Chưa kết nối
1659 UBND xã Khôi Kỳ Chưa kết nối
1660 UBND xã Khe Mo Chưa kết nối
1661 UBND xã Kim Phượng Chưa kết nối
1662 UBND xã Kim Sơn Chưa kết nối
1663 UBND xã La Bằng Chưa kết nối
1664 UBND xã La Hiên Chưa kết nối
1665 UBND xã Lam Vỹ Chưa kết nối
1666 UBND xã Lâu Thượng Chưa kết nối
1667 UBND xã Lục Ba Chưa kết nối
1668 UBND xã Liên Minh Chưa kết nối
1669 UBND xã Linh Sơn Chưa kết nối
1670 UBND xã Linh Thông Chưa kết nối
1671 UBND xã Lương Phú Chưa kết nối
1672 UBND xã Mỹ Yên Chưa kết nối
1673 UBND xã Minh Đức Chưa kết nối
1674 UBND xã Minh Lập Chưa kết nối
1675 UBND xã Minh Tiến Chưa kết nối
1676 UBND xã Na Mao Chưa kết nối
1677 UBND xã Nam Hòa Chưa kết nối
1678 UBND xã Nam Tiến Chưa kết nối
1679 UBND xã Nga My Chưa kết nối
1680 UBND xã Nghinh Tường Chưa kết nối
1681 UBND xã Nhã Lộng Chưa kết nối
1682 UBND xã Phú Đình Chưa kết nối
1683 UBND xã Phú Đô Chưa kết nối
1684 UBND xã Phú Cường Chưa kết nối
1685 UBND xã Phú Lạc Chưa kết nối
1686 UBND xã Phú Thịnh Chưa kết nối
1687 UBND xã Phú Thượng Chưa kết nối
1688 UBND xã Phú Tiến Chưa kết nối
1689 UBND xã Phú Xuyên Chưa kết nối
1690 UBND xã Phúc Chu Chưa kết nối
1691 UBND Xã Phúc Hà Chưa kết nối
1692 UBND xã Phúc Lương Chưa kết nối
1693 UBND xã Phúc Tân Chưa kết nối
1694 UBND xã Phúc Thuận Chưa kết nối
1695 UBND Xã Phúc Trìu Chưa kết nối
1696 UBND Xã Phúc Xuân Chưa kết nối
1697 UBND xã Phấn Mễ Chưa kết nối
1698 UBND xã Phục Linh Chưa kết nối
1699 UBND xã Phủ Lý Chưa kết nối
1700 UBND xã Phượng Tiến Chưa kết nối
1701 UBND xã Phương Giao Chưa kết nối
1702 UBND xã Quang Sơn Chưa kết nối
1703 UBND xã Quân Chu Chưa kết nối
1704 UBND xã Quy Kỳ Chưa kết nối
1705 UBND Xã Quyết Thắng Chưa kết nối
1706 UBND xã Sảng Mộc Chưa kết nối
1707 UBND xã Sơn Cẩm Chưa kết nối
1708 UBND xã Sơn Phú Chưa kết nối
1709 UBND xã Tân Đức Chưa kết nối
1710 UBND Xã Tân Cương Chưa kết nối
1711 UBND xã Tân Dương Chưa kết nối
1712 UBND xã Tân Hòa Chưa kết nối
1713 UBND xã Tân Hương Chưa kết nối
1714 UBND xã Tân Khánh Chưa kết nối
1715 UBND xã Tân Kim Chưa kết nối
1716 UBND xã Tân Lợi Chưa kết nối
1717 UBND xã Tân Linh Chưa kết nối
1718 UBND xã Tân Long Chưa kết nối
1719 UBND xã Tân Phú Chưa kết nối
1720 UBND xã Tân Quang Chưa kết nối
1721 UBND xã Tân Thành Chưa kết nối
1722 UBND xã Tân Thái Chưa kết nối
1723 UBND xã Tân Thịnh Chưa kết nối
1724 UBND xã Tức Tranh Chưa kết nối
1725 UBND xã Thanh Định Chưa kết nối
1726 UBND xã Thanh Ninh Chưa kết nối
1727 UBND xã Thành Công Chưa kết nối
1728 UBND xã Thần Sa Chưa kết nối
1729 UBND Xã Thịnh Đức Chưa kết nối
1730 UBND xã Thuận Thành Chưa kết nối
1731 UBND xã Thượng Đình Chưa kết nối
1732 UBND xã Thượng Nung Chưa kết nối
1733 UBND xã Tiên Hội Chưa kết nối
1734 UBND xã Tiên Phong Chưa kết nối
1735 UBND xã Tràng Xá Chưa kết nối
1736 UBND xã Trung Hội Chưa kết nối
1737 UBND xã Trung Lương Chưa kết nối
1738 UBND xã Trung Thành Chưa kết nối
1739 UBND xã Vũ Chấn Chưa kết nối
1740 UBND xã Vô Tranh Chưa kết nối
1741 UBND xã Vạn Phái Chưa kết nối
1742 UBND xã Vạn Thọ Chưa kết nối
1743 UBND xã Văn Hán Chưa kết nối
1744 UBND xã Văn Lăng Chưa kết nối
1745 UBND xã Văn Yên Chưa kết nối
1746 UBND xã Vinh Sơn Chưa kết nối
1747 UBND xã Xuân Phương Chưa kết nối
1748 UBND xã Yên Đổ Chưa kết nối
1749 UBND xã Yên Lãng Chưa kết nối
1750 UBND xã Yên Lạc Chưa kết nối
1751 UBND xã Yên Ninh Chưa kết nối
1752 UBND xã Yên Trạch Chưa kết nối
1753 Văn phòng Đăng ký QSDĐ - Võ Nhai Chưa kết nối
1754 Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Sông Công Chưa kết nối
1755 Văn phòng ĐKQSD đất - Phú Lương Chưa kết nối
1756 Văn phòng đăng ký QSD đất huyện Đại Từ Chưa kết nối
1757 Văn phòng Hội đồng nhân dân Chưa kết nối
1758 Văn phòng huyện ủy huyện Đại Từ Chưa kết nối
1759 Văn phòng huyện ủy huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
1760 Văn phòng huyện ủy huyện Định Hóa Chưa kết nối
1761 Văn phòng huyện ủy huyện Phú Lương Chưa kết nối
1762 Văn phòng huyện ủy huyện Võ Nhai Chưa kết nối
1763 Văn phòng huyện uỷ Phú Bình Chưa kết nối
1764 Văn phòng Tỉnh ủy Chưa kết nối
1765 Văn phòng Thành ủy - Sông Công Chưa kết nối
1766 Văn phòng Thành ủy - Thành phố Thái Nguyên Chưa kết nối
1767 Văn phòng thị ủy Chưa kết nối
1768 Văn phòng UBND tỉnh Chưa kết nối
1769 Viện Kiểm sát - Sông Công Chưa kết nối
1770 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối
1771 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa Chưa kết nối
1772 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình Chưa kết nối
1773 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Chưa kết nối
1774 Viễn thông Thái Nguyên Chưa kết nối
1775 Viettel test Chưa kết nối
1776 VPĐP Chương trình xây dựng NTM Tỉnh Chưa kết nối
1777 Xi măng Quang Sơn huyện Đồng Hỷ Chưa kết nối