Đến tháng 06/2018 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.32%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 07:17 ngày 21/06/2018)