Đến tháng 01/2018 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.37%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 19:57 ngày 16/01/2018)