Đến tháng 10/2018 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.32%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:25 ngày 22/10/2018)