Đến tháng 06/2017 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
77.80%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 03:44 ngày 26/06/2017)