Đến tháng 08/2017 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
88.44%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 17:51 ngày 22/08/2017)