Đến tháng 07/2020 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
100.00%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:31 ngày 14/07/2020)