Đến tháng 03/2017 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
80.99%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 19:31 ngày 30/03/2017)