Đến tháng 08/2019 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
100.00%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 13:54 ngày 22/08/2019)