Đến tháng 08/2018 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.32%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 17:15 ngày 21/08/2018)