Đến tháng 10/2017 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
92.72%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 07:15 ngày 24/10/2017)