Đến tháng 05/2019 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
100.00%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 04:07 ngày 27/05/2019)