Đến tháng 10/2019 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
100.00%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 00:44 ngày 18/10/2019)