Đến tháng 12/2018 Tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết
99.32%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 07:29 ngày 12/12/2018)